Slider

business world 2207747 1920 1De ontwikkeling van integrale kindcentra vraagt inzet, betrokkenheid en samenwerking tussen veel partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het is een systeemverandering en transformatie. Het vraagt om nieuwe ontwikkelpaden en werkwijzen, om andere competenties, vaardigheden en rollen.

190115 Lderooij“Ik raak niet uitgedacht en uitgesproken over het thema leren. Ik ben gefascineerd door 'de lerende en wordende mens' in brede zin. Ik hoop met PACT voor Kindcentra te kunnen bereiken dat kernthema’s inclusief en interprofessioneel echt tot wasdom komen in het pedagogisch en educatieve landschap. Omdat het een goed idee is voor de kinderen, maar zeker ook voor professionals. Samenwerken met en leren van anderen is zo fijn.” Aan het woord is Lotte de Rooij, één van de ‘nieuwe’ projectleiders van PACT voor Kindcentra.

board 2433982 1920 1Een vernieuwende visie op de ontwikkeling van kinderen! Een grote ambitie. Daar begint samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, soms in de vorm van een bestuurlijke fusie, mee. Maar dan? Hoe kom je van A naar B? Hoe komen alle locaties van A naar B? En hoe ziet B eruit? Wat doe je als B nog niet concreet genoeg is? Dat vraagt om transitiemanagement. De ambassadeurs van PACT voor Kindcentra bogen zich eind september over de vraag wat transitiemanagement inhoudt, hoe je voor een geslaagde transitie kunt zorgen en of PACT voor Kindcentra daar een bijdrage aan kan leveren.

jitske kramer IKCdag2019De Landelijke IKC dag werd dit jaar afgetrapt door een vrouw die mijn aandacht meteen volledig pakt: Jitske Kramer, corporate antropoloog. Heerlijk als een goede verteller de toon van de dag mag zetten. Haar verhaal: niks heeft betekenis van zichzelf. We maken samen de betekenis.

BouwstenenDit najaar start een aantal deelonderzoeken van de Kennistafel. Het literatuuronderzoek dat Pauline Slot en Paul Leseman op verzoek van PACT voor Kindcentra uitvoerden en in maart 2019 publiceerden, benadrukt het belang meer zicht te krijgen op de effecten van IKC’s op de ontwikkeling van kinderen. Daar zetten deze vier deelonderzoeken nu een volgende stap in.