slide2.jpg

stembureauKomende twee kwartalen staan in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021. Voor de ontwikkeling van kindcentra worden dat belangrijke verkiezingen. Het besef dat de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs veel toegevoegde waarde kan hebben groeit gestaag. Een toegangsrecht voor alle kinderen in combinatie met die samenwerking biedt toegevoegde waarde voor zowel kinderen (talentontwikkeling bij alle kinderen en meer kansengelijkheid), als ouders (ontzorgen van jonge gezinnen en zorgen dat beide partners een zelfstandig inkomen kunnen verdienen) en medewerkers (interessanter en uitdagender werk met minder werkdruk – dit kan tevens een deel van de oplossing vormen voor het lerarentekort en het tekort aan pedagogisch medewerkers).

LoepBegin mei, midden in de lockdown, kwamen enkele ambassadeurs van PACT voor Kindcentra online (hoe kan het ook anders) bij elkaar. Zij verkenden de vraag welke gevolgen online onderwijs en noodopvang hebben voor de samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg. En wat de rol van PACT voor Kindcentra hierin kan zijn.

ReflectieDe PACT voor Kindcentra ambassadeurs doen een oproep aan iedereen die werkt met kinderen om samen terug te kijken op de afgelopen periode. Lees hun reflectie in de blog ‘bijzondere tijden’ en bekijk de handige handreiking met voorbeeldvragen die zij hebben geformuleerd om het gesprek met kinderen in de groep aan te gaan.

Onderwijs op maat Met de introductie van het beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum eind 2019 is een belangrijke aanzet gegeven tot verbetering en versterking van de samenwerking tussen de beroepskrachten in het basisonderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. De grote uitdaging ligt in de vraag hoe we de opleidingsbehoefte verder kunnen concretiseren en kunnen vertalen naar een passend aanbod voor de ontwikkeling en de opleiding van beroepskrachten in de beroepspraktijk.

181022 Mhehenkamp"Het werd druk".

Miek Hehenkamp, ambassadeur van PACT voor Kindcentra en procesbegeleider kindcentra zag in de coronatijd creativiteit en een veelheid aan oplossingsvermogen, bijna een soort van overlevingskracht, loskomen. Op haar website staat te lezen. ‘Ik sla graag nieuwe wegen in en ben niet bang voor de zoektocht in het onzekere.’ Die eigenschappen kon ze goed gebruiken toen half maart de coronacrisis in Nederland toesloeg. Maar ook bij haar sloeg haar de schrik wel even om het hart. Ze werkt als zelfstandige en in de eerste week na de intelligente lockdown, liep haar agenda leeg; alle afspraken werden een voor een afgezegd.