slide2.jpg

 • Webinar een toekomstgericht functiegebouw voor kindcentra

  Maandag 28 juni 2021 is het rol- en ontwikkelmodel kindcentra toegelicht en aangeboden aan Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds. In kindcentra werken teams van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Er zijn functies ontstaan met een nieuw samenstel van rollen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze functies passen niet in de huidige cao’s. Zij vragen om een passend en flexibel functiegebouw. Het doel van dit rol- en ontwikkelinstrument is om met elkaar het gesprek aan te gaan, elkaar te bevragen en zo samen op weg te gaan naar iets nieuws. Het is tevens een ontwikkelinstrument voor de inzet van talenten van medewerkers. Als medewerker kun je het gebruiken om in kaart te brengen waar je nu staat in je werk en welke ambities en talenten je hebt. "We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, opvang en jeugdzorg verbinden." Het rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug. Kijk voor meer informatie bij Eigen Uitgave.

 • Webinar In de buurt

  Binnen kindcentra wordt samengewerkt met kinderopvang, onderwijs en soms ook met jeugdhulp. Maar wat als we daar de wijk aan toevoegen? Wat levert dat kinderen, ouders en professionals op? Wat is de rol van het IKC in wijkgericht werken?  In de studio van Omroepstichting Zuidwest gingen we hierover in gesprek met: Lisette Plasman - ambassadeur PACT voor Kindcentra. Teun Dekker – directeur basisschool de Kroevendonk uit Roosendaal. Over hoe de wijk ingezet kan worden voor inclusief onderwijs. Sabine van Dijk-Krikke – directeur Kinderparadijs Meidoorn uit Rotterdam. Over hun wijkinitiatief, waardoor kinderen ook na school opgevangen worden volgens de wijkwaarden die partijen met elkaar hebben vastgelegd. Els Geeris – senior adviseur Nederlands Jeugd Instituut. Over het maatschappelijk belang van wijkgericht werken.  

 • Webinar Ouderbetrokkenheid in kindcentra

  PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Een inspiratiedocument waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan? Tijdens het webinar Ouderbetrokkenheid op 14 april 2021 is deze handreiking aangeboden aan de ouderorganisaties BOinK (Gjalt Jellesma), Voor Werkende Ouders (Marjet Winsemius) en Ouders en Onderwijs (Lobke Vlaming). Na een korte (gebruikers)toelichting op het inspiratiedocument volgde er een interessante dialoog met experts en ervaringsdeskundigen onder leiding van Peter de Vries, expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid. Het inspiratiedocument, met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips, kun je vinden op: https://ouders.pactvoorkindcentra.nl/pact-voor-kindcentra/cover/

 • Centrumcoach op kindcentrum Skoatterwiss

  In kindcentrum Skoatterwiss in Oudeschoot, een dorp in Friesland, werken kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp samen om kinderen en ouders beter te ondersteunen. Dit doen zij met behulp van de centrumcoach, die de verbindende factor is tussen kind, ouders en professional. 

 • Webinar: lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen

  Op 24 maart 2021 organiseerden de kopgroep Wethouders voor Kindcentra en PACT voor Kindcentra een webinar over de nieuwe handreiking voor gemeenten. Hoe kunnen gemeenten samenwerking in de praktijk stimuleren? De handreiking biedt wethouders en ambtenaren handvatten bij het creëren van meer samenhang tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. De kernvragen: ‘waarom’ zou je samenwerking nastreven? En ‘hoe’ zou je dat kunnen doen? Aan welke knoppen kun je als gemeente draaien om die samenwerking te stimuleren en meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren? Heb je het webinar Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen gemist? Naast een heldere uitleg over het hoe en waarom kun je ook het panelgesprek met wethouder en bestuurders uit KO, PO en Jeugdzorg terugkijken in dit filmpje. De handreiking kun je downloaden via deze link.

 • Samenvatting webinar PACT voor Kindcentra: ‘de ideale dag'

  Een samenvatting van het webinar van 24 november 2020, waarin Kindercorrespondent Tako Rietveld sprak met kinderen over hun school- en opvangtijd. Wat zouden ze niet willen missen en wat zouden ze graag anders zien?

 • De ideale dag van kinderen - resultaten onderzoek PACT voor Kindcentra

  Bureau Qrius deed voor ons onderzoek onder kinderen en hun ouders naar de ideale dag van kinderen. Wat blijkt? Kinderen willen vooral ontdekken: dieren verzorgen, leren over de tuin, proefjes doen, praten over wat hen bezighoudt, koken, creatief bezig zijn, op een aantrekkelijke manier topografie en geschiedenis leren (met een VR bril) en verder alles wat nog moet. 

 • Webinar PACT voor Kindcentra: presentatie uitkomsten onderzoek ‘de ideale dag’  

  Kindercorrespondent Tako Rietveld sprak op 24 november 2020 met kinderen over hun school- en opvangtijd. Wat zouden ze niet willen missen en wat zouden ze graag anders zien? Naast de kinderen kwam ook onderzoeker Paul Sikkema van jongerenonderzoeksbureau Qrius aan het woord. Dorien Petri van de Hanze Hogeschool in Groningen vertelde over het onderzoek dat zij deed naar wat kinderen willen en ervaren. De resultaten van beide onderzoeken werden met kinderen besproken.

 • Brede dagarrangementen voor kinderen: tijd voor toekomst op OBS Houwingaham

  De kinderen van OBS Houwingaham in Bad Nieuweschans, een klein dorp in Groningen, komen op hun school in aanraking met allerlei beroepen, sporten, muziek. Zo worden ze voorbereid op een toekomst vol mogelijkheden. 

 • Brede dagarrangementen voor kinderen: werken aan je talent op Nellestein

  Elke woensdag is het Talentendag op basisschool Nellestein in Amsterdam Zuidoost. Terwijl de leraren vergaderen krijgen de leerlingen gastlessen van mensen uit verschillende praktijken: dans, techniek en vloggen. De kinderen leren wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

 • Brede dagarrangementen voor kinderen: buiten op avontuur in Vriescheloo

  Op Samenwerkingsschool de Driesprong in Vriescheloo ontdekken de kinderen tijdens en na schooltijd op hun eigen manier en op hun eigen tempo. De kinderen maken buiten vuur, timmeren en koken. Actiever en creatiever bezig zijn, dat is precies wat ze hier doen.  

 • PACT voor Kindcentra: Typische IKC kenmerken

  De ambities en bouwstenen voor een kindcentrum worden in deze animatie op heldere wijze weergegeven.

 • Kinderen aan het woord: 't Sterrepad, Nuis (Engels ondertiteld)

  We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties.

 • Kinderen aan het woord: 't Sterrepad, Nuis

  We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties. 

 • Kinderen aan het woord: 't Starrebos, Hilvarenbeek (Engels ondertiteld)

  We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties. 

 • Kinderen aan het woord: 't Starrebos, Hilvarenbeek 

  We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties. 

 • Kinderen aan het woord: Laterna Magica, Amsterdam (Engels ondertiteld)

  We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties. 

 • Kinderen aan het woord: Laterna Magica, Amsterdam

  We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Daarom vroeg PACT voor Kindcentra Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek uit te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen. Hij en zijn team bezochten het Groningse Nuis, Amsterdam IJburg en het Brabantse Hilvarenbeek. Dat heeft tot prachtige filmpjes geleid. Met veel dank aan de kinderen en de medewerkers van deze locaties.

 • Ouders aan het woord

  Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden.              

 • Interprofessional Cooperation: Narated in English

  In deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van interprofessionele samenwerking. 

 • Interprofessionele samenwerking

  In deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van Interprofessionele samenwerking. 

 • Kindcentra 2020

  Een initiatief van bestuurders uit de kinderopvang, het onderwijs, jeugdhulp en wethouders voor kindcentra. Deze tweeënhalve minuut durende film geeft inzicht in wensen en opvattingen van Kindcentra 2020 en licht de uitgangspunten toe.

 • Maar één keer kind

  De basis van Pedagogisch PACT en PACT voor Kindcentra, helder uitgelegd door middel van animatie en met een interview met Jeannette Doornenbal, voorzitter van de kennistafel van PACT voor Kindcentra. 

 • PACT pakt door!

  Een videoverslag van de afsluitingsbijeenkomst van Pedagogisch PACT gehouden op 17 juni 2017 in de Fabrique in Utrecht. Met tal van sprekers die een goed overzicht geven van de oogst van PACT en de toekomst!