Slider

Webinar 1'Onze meester is heel creatief. Het komt er alleen niet altijd uit...'
Kijk en luister mee naar de verhalen van kinderen en tieners die op een kindcentrum zitten of hebben gezeten. Hoe ervaren c.q. ervoeren zij hun tijd op de kinderopvang en op school? Wat vinden ze goed en wat kan er volgens hen beter?

Kindercorrespondent Tako Rietveld praat met kinderen over hun school- en opvangtijd. Wat zouden ze niet willen missen en wat zouden ze graag afschaffen? Hoe beleven ze hun kindcentrum? Wat is hun ‘ideale dag’? Als geen ander bevraagt deze oud jeugdjournaal verslaggever kinderen zodat zij hun eigen verhaal vertellen. En die verhalen raken je, vaak recht in het hart.
Onderzoekers Dorien Petri van de Hanze Hogeschool in Groningen en Paul Sikkema van jongerenonderzoeksbureau Qrius vertellen over het onderzoek dat zij elk deden naar wat kinderen willen en ervaren. Resultaten worden met de kinderen besproken in het webinar. Kijkers kunnen vragen stellen via chat.

Laat je inspireren door deze jonge denkers. Luister naar het perspectief van kinderen op de wereld en meld je aan via deze link.