Slider

Visual verrijkte omgeving 191212“Jullie doen buitengewoon goed werk en dat geeft een fijn gevoel. Er komt namelijk dopamine vrij als je resultaat van je werk ziet. Het gevoel van: dit wil ik voor elk kind…, daar word je gelukkig van. Dus ga je er vervolgens voor zorgen dat een kind leert en het zelf denkt: ‘ik wist niet dat ik dat kon’. Dat maakt dat er een intens verlangen naar een volgende stap ontstaat bij die kinderen; naar meer. Elk gebied in de hersenen heeft een eigen bijdrage aan het beloningsysteem. Dat dat zo werkt, geweldig. Daar werkt u de hele dag aan mee, prachtig!”

Actief OuderschapIn een kindcentrum denken, doen en beslissen ouders mee in het reilen en zeilen van het hele kindcentrum. Voor goede gesprekken en gezamenlijke besluitvorming is een stevige relatie essentieel. Vanuit verschillende posities, achtergronden en verantwoordelijkheden samenwerken aan een veilige, warme opgroeiplek voor alle kinderen is zo makkelijk nog niet. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om hierbij ondersteund te worden.

Beroepsbeeld VPMet trots presenteert PACT voor Kindcentra het beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum, dat samen met een brede groep professionals en opleiders is ontwikkeld. Het beroepsbeeld krijgt een praktische vertaling in drie proeftuinen.

De ambitie van een IKC is om integraal, inclusief en interprofessioneel te werken als team rondom kinderen. Het team in een IKC kent een variëteit aan rollen, taken en functies. Voor een IKC medewerkerker betekent dit dat er nieuwe loopbaanmogelijkheden zijn door verbreding en verdieping door de verschillende rollen en domeinen te combineren. Van het beroepsbeeld is een handige infographic ontwikkeld waarbij medewerkers kunnen aangeven waar hun interesse en ambitie liggen en waar zij zich kunnen en willen ontwikkelen.  

LKCA RGB paars‘Als het huidige onderwijs een onderneming was geweest, was het al lang failliet gegaan’, stelt Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA, tevens lid van het Platform kindcentra. ‘Het is de hoogste tijd voor een nationaal en fundamenteel traject voor onderwijshervorming.

Lees hier de blog van Ronald Kox getiteld: Curriculum.nu: hoe pakken we het aan? Of: hoe om te gaan met het faillissement van het onderwijs.

De regiegroep Kindcentra 2020 omarmt het manifest ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’ van de BK, BMK en BOinK. ‘Het document geeft de sector kinderopvang de plek die het verdient’, zegt voorzitter Gijs van Rozendaal.

191119 manifest‘Het is fantastisch dat deze drie partijen de handen ineen hebben geslagen om tot het manifest te komen’, zegt Van Rozendaal namens de regiegroep Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra. ‘Dat dit op deze manier is gelukt vinden we een groot compliment voor de opstellers. De leden van de regiegroep zijn blij met dit manifest dat zo’n duidelijke eensgezindheid over de toegevoegde waarde van de sector laat zien.’