slide2.jpg

Beroepsbeeld IKC opbrengsten proeftuinenDe opleidingentafel van PACT voor Kindcentra is een uniek samenwerkingsverband van opleidingen, adviseurs en praktijk. De opleidingentafel stelde zichzelf medio 2019 de vraag hoe het beroepsbeeld kan worden ingezet voor vernieuwing van opleidingen en hoe aansluiting met het werkveld gevonden wordt. Om die reden is besloten drie proeftuinen in te richten, als vervolg op het beroepsbeeld Medewerker IKC (2019). De proeftuinen hebben belangrijke bouwstenen opgeleverd voor vernieuwing van het opleidingsaanbod en verbetering van de aansluiting van dit aanbod op de behoefte van het werkveld van kinderopvang, onderwijs en (jeugd)zorg, al dan niet geïntegreerd in kindcentra.

Gijs van Rozendaal fotoWe staan aan het begin van een nieuw jaar. Dat het een jaar mag worden waarin de kinderen weer gewoon naar school en naar de kinderopvang kunnen, de ouders weer naar hun werk en wij allemaal weer mogen genieten van terrasjes, sportscholen, museumbezoeken en andere uitjes.

Maar natuurlijk willen we ook weer aan de slag en zowaar, er ligt een coalitieakkoord en er staat een nieuw kabinet: Rutte IV. Het afgelopen half jaar heeft mooie ontwikkeling laten zien in de praktijk van kindcentra. Maar feitelijk hebben we toch vooral zitten wachten op wat het coalitieakkoord ons zou brengen.

Kindcentra2020Het kabinet dat in februari viel vanwege het toeslagenschandaal maakt nu een doorstart. Daarmee verplicht het zich om het huidige financieringssysteem van kinderopvang zo snel mogelijk aan te passen, zodat een crisis van deze omvang nooit meer kan gebeuren. Op dezelfde voet verder gaan terwijl tienduizenden slachtoffers nog steeds diep in de problemen zitten, is onacceptabel.

Kindcentra2020De kranten staan vol van het trage tempo waarin de kabinetsformatie vordert. Hoe kan het dan, dat ik toch het gevoel heb dat er in hoog tempo meters gemaakt worden als het gaat over de ontwikkeling van kindcentra en het denken over de kinderopvang? Want dat er veel gebeurt staat vast.

“We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg verbinden. Het onlangs door PACT voor Kindcentra gepresenteerde rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug.” Dat vindt Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds. Het model biedt een transparante kijk op het ontwikkelpad van een medewerker van een kindcentrum.