slide2.jpg

180530 jgelderloos“Die grote PACT-bijeenkomst ging dus niet door”
De aankondiging van de coronamaatregelen voor het onderwijs en de kinderopvang hadden op het zakelijk leven van PACT voor Kindcentra ambassadeur Johan Gelderloos en zijn vrouw niet direct een grote invloed. “Mijn vrouw is aan het afbouwen als gastouder, ze gaat komende zomer met pensioen en ik heb er begin dit jaar ook al voor gekozen om het rustiger aan te doen. Financieel kreeg ik als zzp’er dus niet direct een knauw.”

Investeeer in jonge mensenInvesteren in mensen, Bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren: het advies van het Platform de Toekomst van Arbeid is op 30 juni aan minister Koolmees aangeboden. Hans Borstlap (die van de gelijknamige commissie) roept Koolmees op: “dus uitvoeren Wouter”. Het platform doet vergaande suggesties, ook voor ouders en kinderen. Kindcentra 2020 is klaar als dit werkelijkheid wordt!

Investeeer in jonge mensenRinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Karen Strengers, bestuurder van Dak kindercentra en lid Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, zijn nauw betrokken geweest bij het advies Investeren in mensen, Bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren van het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) dat op 30 juni aan minister Koolmees aangeboden wordt. Beiden zijn zeer te spreken over de uitkomsten. Een tweegesprek.

toekomstvdarbeidEen toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) vandaag een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Ze bieden inspiratie aan de programmacommissies van politieke partijen en een toekomstig kabinet. PTA is een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak waarin vertegenwoordigers van publieke en private partijen op persoonlijke titel en los van de waan van de dag elkaar hebben gevonden.

E.Gnodde 1Onderzoek in de onderstroom

De Wijde Wereld is een succesvol speelleercentrum uit Uden. Een van de voorlopers in de vorming van Integrale Kindcentra (IKC) in Nederland. Hun motto: ‘Tijd en ruimte voor ieder kind. Onderwijs en opvang zijn met elkaar geïntegreerd en het kind mag kind zijn’. Van heinde en ver komen bestuurders, professionals en andere geïnteresseerden kijken hoe directeur Jos van Zutphen en zijn mensen het kindcentrum hebben ingericht en draaiende houden.

Pedagogisch medewerkers (PM’ers) van De Wijde Wereld die werkten met en voor kinderen van 0 tot 4 jaar hadden enorm last van een hoge werkdruk. Waarom? Daar kon de Wijde Wereld geen vinger achter krijgen. Reden voor Elles Gnodde om, in het kader van haar master begeleidingskunde, haar pijlen juist hierop te richten. De opbrengst van haar thesis gaat echter veel verder dan dat. Een interview met begeleidingsdeskundige Elles Gnodde en met Jos van Zutphen, directeur van de Wijde Wereld.