Slider

Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert PACT voor Kindcentra de Masterclass: 'Anders leren, anders werken, anders organiseren'. Deze eerste masterclass van PACT voor Kindcentra verkent 180628 foto klasde vraag hoe concepten over nieuw leren en anders organiseren te verbinden zijn aan het groeiende knelpunt dat er minder professionals beschikbaar zijn. Kunnen we deze urgentie, van het tekort aan professionals, benutten als een KANS op zoek naar andere wegen die leiden tot optimale ontwikkelingskansen voor kinderen in een ononderbroken ontwikkelingslijn? Deze masterclass kan dienen als een stap in die landelijke discussie. We willen informatie én inspiratie aanreiken.

180625 NOCNSF 250x125In aanloop naar de ondertekening van het Sportakkoord op 29 juni, is 25 juni de campagne: Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten van start. De campagne is een initiatief van de KNVB, NOC*NSF (lid van het platform Kindcentra) en TeamNL. De boodschap wordt uitgedragen door Nederlandse talent- en bondscoaches (= de sportwereld, sportambassadeurs) en is gericht aan ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek, sportbonden, sportclubs, trainers, coaches en kinderen.

Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten Stop bewegingsarmoede onder kinderen, beweeg mee!

180625 VoordeJeugddag banner

Op maandag 5 november wordt voor de zesde keer de ‘Voor de Jeugd Dag’ georganiseerd op de Westergasfabriek In Amsterdam.
De dag staat in het teken van het thema ‘Merkbaar beter voor de jeugd!'. Beleidsambtenaren en bestuurders jeugd en onderwijs van gemeenten, zorg- en onderwijsprofessionals, raadsleden, ouders en jeugd bij elkaar voor ontmoeting en discussie maar ook voor informatie en inspiratie.

180614 vertomgroep

Woensdag 30 mei vond er in Utrecht een ‘ontmoetingsdag onderwijsvernieuwing: de belofte aan het kind’ plaats. Deze drukbezochte dag was georganiseerd door Operation Education in samenwerking met de Verenigde TOM Groep en Education Warehouse.

Er zijn verschillende netwerken, verenigingen en bewegingen rondom vernieuwend onderwijs en opvang. Veel mensen uit deze netwerken zijn op zoek naar een gezamenlijke set van waarden, een heldere richting die de vernieuwing ondersteunt. Daarom organiseerden zij een ontmoeting waarbij bestuurders, directeuren en adviseurs uit onderwijs en kinderopvang elkaar kunnen vinden en versterken, op vragen als: Wat zijn onze gezamenlijke drijfveren voor het onderwijs en de samenleving waarnaar we streven? En hoe kunnen we dat met elkaar in verbinding brengen en betekenis geven?

180608 CorrespondentArme en rijke kinderen zitten steeds minder vaak bij elkaar in de klas (en daar is wat aan te doen).

De segregatie in het Nederlandse basisonderwijs overtreft die van de scherpst gesegregeerde steden in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Vooral academisch geschoolde ouders kiezen voor scholen met kinderen die op die van hen lijken, blijkt uit unieke en alarmerende cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Oorzaak: de vrije schoolkeuze.

Half april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse De Staat van het Onderwijs. Het aantal kinderen dat na de basisschool slecht kan lezen en rekenen, is toegenomen, luidde een van de bevindingen.