Slider

childcareOp 27 november organiseert Childcare International het seminar 'Peuters en kleuters in het IKC: naar een nieuw aanbod voor 3 tot 6 jarigen in het Integraal Kindcentrum'.

In dit seminar laten zij de visie van Denemarken zien op het gewenste aanbod voor de leeftijdsgroep 3-6 jaar. Wat kunnen wij leren van Denemarken en wat van een Nederlands IKC met ruime ervaring op dit gebied? Wat kan de wetenschap ons vertellen over het gewenste aanbod? Welke strategische, bestuurlijke en inhoudelijke keuzes zijn nodig voor een goed verbindend aanbod voor 3 tot 6-jarigen?

Kijk voor meer informatie op de website van Childcare International.

equalityOp 28 en 29 november organiseert de Universiteit Utrecht een internationale conferentie over gelijkheid en inclusie in het onderwijs en de maatschappij. Hoe kunnen onderwijspraktijken, beroepscompetenties, lokale en landelijke politiek en systemen/diensten zodanig worden verbeterd dat alle kinderen een goede start krijgen?
De conferentie heeft als doel om up-to-date kennis te bieden en uitwisseling tussen professionals, beleidsmakers en onderzoekers te faciliteren.

Benieuwd naar het programma? Kijk voor meer informatie op de website.

childcareOp woensdag 18 september aanstaande organiseert Childcare International een bijeenkomst over 'sociale inclusie van jonge kinderen'. Wat is dat en hoe doe je dat?

JeannetteDoornenbalTijdens de zomer geeft Vakblad Vroeg vier themanieuwsbrieven uit. In iedere nieuwsbrief is een aantal  interviews met wetenschappers opgenomen die eerder gepubliceerd zijn in het kwartaalmagazine VROEG. Zo komt ook weer het  interview met Jeannette Doornenbal voorbij waarin zij verteld over de intensivering van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg. 

Het hele interview kun je hier lezen.

MarcoSnoekMarco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam stelt de vraag: hoe kunnen we professionals handvatten geven om te zien ‘waar sta ik nu en waar wil ik heen’. Ook binnen kindcentra hebben medewerkers behoefte aan inzicht in de verschillende rollen die in een kindcentrum nodig zijn en hoe zij zich daar verder in kunnen ontwikkelen. Lees de column van Marco Snoek in de komende BBMP.