slide2.jpg

OenOenHK onderzoekRuim de helft van de ouders (55%) zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw te organiseren. Verder denken zij dat ook winst te behalen valt door de financiering van de dagopvang en buitenschoolse opvang minder ingewikkeld te maken. Ouders zijn over het algemeen tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kind geregeld hebben. Naast de kinderopvang spelen bij bijna de helft van de ouders opa en oma hierin een belangrijke rol. Het zijn de conclusies uit een onderzoek dat Ouders & Onderwijs deed onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

WomenIncWOMEN Inc. is een campagne gestart voor betere kinderopvang. Het huidige kinderopvangstelsel is complex, duur en alleen toegankelijk voor kinderen met werkende ouders. Dat het systeem moeilijk is, weten ouders als geen ander; zij zijn ervaringsdeskundig zoals blijkt uit dit filmpjeHerken jij hun ervaringen?

LandelijkOuderpanelNog winst te behalen in betere samenwerking en versimpelen financiering.

Het overgrote deel van de ouders (82%) is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben. Bijna de helft van de ouders valt terug op opa en oma. Net zoveel ouders maken gebruik van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. En daar zijn ze blij mee. Maar liefst 74% van de ouders vindt dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van hun kind.

MMIDK Tivoli SetVexy 9814Elk kind heeft recht op muziekonderwijs op de basisschool
Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s.

Ondertekenaars 200922v1

Investeren in sport en bewegen is cruciaal voor een inclusief, gezond en energiek Nederland. Daarom ondertekende PACT voor Kindcentra op 22 september samen met vele partners uit de sport, zorg en welzijn het manifest ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl’.