slide2.jpg

180608 CorrespondentArme en rijke kinderen zitten steeds minder vaak bij elkaar in de klas (en daar is wat aan te doen).

De segregatie in het Nederlandse basisonderwijs overtreft die van de scherpst gesegregeerde steden in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Vooral academisch geschoolde ouders kiezen voor scholen met kinderen die op die van hen lijken, blijkt uit unieke en alarmerende cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Oorzaak: de vrije schoolkeuze.

Half april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse De Staat van het Onderwijs. Het aantal kinderen dat na de basisschool slecht kan lezen en rekenen, is toegenomen, luidde een van de bevindingen.

180606 samen verderOnder de naam PACT voor Kindcentra gaan Pedagogisch PACT en Kindcentra 2020 samen door als één beweging. PACT voor Kindcentra staat voor een ontwikkelomgeving voor kinderen van 0-12 jaar, waarin ieder kind meedoet, professionals met plezier werken en ouders, kinderen en medewerkers samen optrekken. Onze kernwoorden zijn dan ook niet voor niets inclusief, integraal en interprofessioneel.

180516 nederlandse gemeentenDe nieuwe gemeenteraden zijn inmiddels geïnstalleerd, sommige gemeenten hebben al een nieuw college, andere zijn daar nog volop mee bezig. Een mooi moment voor Kindcentra 2020 om gemeenten te wijzen op de rol die zij kunnen spelen in de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn. De Stichting van het Onderwijs riep de nieuwe (of nieuw gekozen) raadsleden al op de samenwerking te versterken. Kindcentra 2020onderschrijft dit pleidooi en voegt daar het belang van toegankelijkheid aan toe. Pedagogische voorzieningen van hoge kwaliteit zijn prachtig, maar dan moeten wel alle kinderen daar terecht kunnen.