slide2.jpg

In onderstaande filmpjes, artikelen en publicaties vind je gesprekken met ouders waarin zij praten over de meerwaarde van een IKC voor hun kind(eren). 

De ideale dagDe ideale dag

PACT voor Kindcentra staat voor een stimulerende daginvulling voor de kinderen van nu. Maar wat vinden kinderen daar zelf eigenlijk van? Wat zien zij als een ‘ideale’ dagbesteding en dagindeling? Om daar inzicht in te krijgen deed Qrius grootschalig en representatief onderzoek onder kinderen en hun ouders.

Download de PDF

HanzeHogeschool onderzoek 2020Leven, spelen en leren op een IKC

Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool in Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van IKC's op de brede ontwikkeling van kinderen.  De onderzoekers keken met tal van ouders en kinderen, die nu op het voortgezet onderwijs zitten, terug op hun tijd op het IKC.

Download de PDF

 

Download de PDF

Oberon

Ouders over kindcentra – Oberon, juni 2017

Hoe denken ouders over kindcentra? Wat verwachten ouders er van als ze er voor het eerst mee kennismaken? Met welke motieven kiezen ze voor een kindcentrum en welke meerwaarde zien zij als hun kinderen er enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan? In dit rapport komen ouders aan het woord.

 Download de PDF

Themas

Ouders over Kindcentra – Oberon, september 2015

Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra?  Kennen zij de gedachte achter Kindcentra 2020? Onderzoeksbureau Oberon organiseerde rond de zomer van 2015 een aantal oriënterende bijeenkomsten met ouders en stelde op basis daarvan een online vragenlijst op, bestaande uit zes thema’s (vertrouwd, verbinding, samenwerking, prikkelend, ontzorgen). Omdat ouders nog vrij weinig bleken te weten over kindcentra is er van elke thema in de vragenlijst een kort inleidend filmpje gemaakt. De filmpjes (hieronder terug te vinden) zijn opgenomen op kindcentra en laten ouders aan het woord over hun ervaringen en die van hun kinderen. 

Download de PDF

Vragenlijst oudersVragenlijst onderzoek onder ouders

Scholen en instellingen kunnen met behulp van deze vragenlijst de behoeften en prioriteiten van ouders ten aanzien van kindcentra in beeld brengen. De lijst bevat standaardvragen die voor landelijk onderzoek ingezet kunnen worden en bevat de optie om zelf vragen toe te voegen. De vragenlijst is gebaseerd op het onderzoek van Oberon uit 2015. Meer weten? Kijk dan hier.

Ouderbetrokkenheid

Film Skoatterwiis

In kindcentrum Skoatterwiss in Oudeschoot, een dorp in Friesland, werken kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp samen om kinderen en ouders beter te ondersteunen. Dit doen zij met behulp van de centrumcoach, die de verbindende factor is tussen kind, ouders en professional. 

Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden.

 Ouders over kindcentra vertrouwd  Ouders over kindcentra verbinding  Ouders over kindcentra samenwerking
 Ouders over kindcentra prikkelend  Ouders over kindcentra ontzorgen  In beeld

 

Omslag betrokken jpgHandreiking: ouderbetrokkenheid in kindcentra

PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Het is een interactief digitaal magazine waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan? Bekijk het webinar van 14 april 2021 terug via deze link.

 

Portretten-ouders-over-kindcentra

Ouders over kindcentra

Met welke motieven kiezen ouders voor een kindcentrum en welke meerwaarde zien zij als hun kinderen er enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan? Lees het in deze ouderportretten.

Download de PDF