Slider

Portretten-ouders-over-kindcentra

Met welke motieven kiezen ouders voor een kindcentrum en welke meerwaarde zien zij als hun kinderen er enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan? Lees het in deze ouderportretten.

Download de pdf

 

Naamloos

Onderzoeksbureau Oberon heeft in 2017 in opdracht van Kindcentra 2020 onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra.

Download de pdf

 

OenOenHK onderzoek

Ouders & Onderwijs en Het Kinderopvangfonds hebben, in samenwerking met Stichting Voor Werkende Ouders, onderzoek uitgevoerd  onder ouders. Het doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school.

Download de pdf

 

Onderzoekonderouders

Wat vinden ouders eigenlijk van kindcentra? Onderzoeksbureau Oberon organiseerde rond de zomer van 2015 een aantal oriënterende bijeenkomsten met ouders en stelde op basis daarvan een online vragenlijst op met zes thema's. Bekijk de uitkomsten en bijbehorende filmpjes.

Download de pdf

 

Ouders over kindcentra vertrouwd

Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

Ouders over kindcentra verbinding

Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

Ouders over kindcentra samenwerking

Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

Ouders over kindcentra prikkelend

Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

Ouders over kindcentra ontzorgen

Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden. 

Ouders over kindcentra in beeld

Aan een aantal ouders met kinderen op een kindcentrum is gevraagd waarom hun kind op een kindcentrum zit. In films van ongeveer anderhalve minuut per stuk zijn ouders aan het woord over de meerwaarde van een kindcentrum en worden ouder én kind in beeld gebracht. De films zijn onderverdeeld in thema’s en gebruikt ter ondersteuning van de vragenlijst die Kindcentra 2020 via onderzoekscentrum Oberon heeft uitgezet onder ouders in Nederland in 2015. De resultaten van dat onderzoek kun je hier terugvinden.