slide2.jpg
Rijke schooldag gezondeleefstijlEr komt steeds meer aandacht voor een gezonde leefstijl. Veel brede scholen en IKC’s zijn actief op dit gebied: van gezonde voeding en beweegbeleid tot een gezond binnenklimaat.
 
Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de zesde en laatste aflevering in de reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die begin februari 2023 verscheen in Management Kinderopvang.
Rijke schooldag sportBeweging op een rijke schooldag is meer dan een uitgebreide les bewegingsonderwijs. Zo kan de tussenschoolse opvang een mooi moment zijn om te werken aan de motorische ontwikkeldoelen. En via spellen leren kinderen samenwerken, problemen oplossen en zo veel meer. Twee inspirerende voorbeelden van de rol van sport in de rijke schooldag.

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de vijfde aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die in december verscheen in Management Kinderopvang.

 
Rijke schooldag kunstSamenwerken in de Zomerschool en mede-organiseren van kunst- en cultuurweken; het zijn twee activiteiten die kinderopvangorganisatie Junis en onderwijspartijen gezamenlijk organiseren om kinderen meer kunst en cultuur aan te bieden. Creativiteit als een van de pijlers onder de doorgaande ontwikkelingslijn. 
 

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de vierde aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die in oktober verscheen in Management Kinderopvang.

 

Rijke schooldag techniekOverdag geeft Kevin den Otter technieklessen op de WereldKidz-scholen in Maarssen, na schooltijd kunnen kinderen op de bso van Eigen&Wijzer ermee verder. En Brigitte Moulaert geeft trainingen aan pm’ers en leerkrachten. ‘Techniek is niet eng.’ 

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de derde aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die afgelopen augustus verscheen in Management Kinderopvang.

 

Rijke schooldag natuur 06Onder en na schooltijd vuurtje stoken en water zuiveren, maar ook natuurlessen volgen: bij de Brederoschool in Groningen creëren ze met het project Buitenlokaal een doorgaande lijn van school naar bso. En de Sterrenschool De Ruimte in Almere heeft een heus bos gekocht en gebruikt die samen met de bso van Partou. Twee inspirerende voorbeelden van de rol van natuur in de rijke schooldag.

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de tweede aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die afgelopen juni verscheen in Management Kinderopvang.