Slider

slide2De IKC-ontwikkeling is onomkeerbaar. Hoewel er nog geen harde onderzoeksresultaten zijn naar de langetermijnimpact op de ontwikkeling van kinderen in Nederland, wordt er niet getwijfeld aan het nut van samenwerking tussen kinderopvang en school. Maar wanneer mag je jezelf een integraal kindcentrum noemen? Is het gros slechts ‘dakdeler’ of zijn we veel verder?

Carla Overduin sprak met experts over IKC anno 2019. Lees hier het hele artikel dat onlangs verscheen in Management Kinderopvang, nr. 3.

 

201907feb MARIENNE VERHOEF nieuwsbriefPACT voor Kindcentra en BBMP schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers spraken met Mariënne Verhoef. Een waarde gedreven bestuurder die de Amsterdamse jeugdhulporganisatie Spirit kantelde van een management gestuurde organisatie naar een organisatie van zelfsturende teams.

Lees hier het volledige interview met kantelaar Mariënne Verhoef, dat onlangs verscheen in de BBMP (nr. 2).

disruption 768x548Kantelaars zijn mensen met bijzondere eigenschappen. Zij slaan inhoudelijk een nieuwe weg in en realiseren hun ambitie. BBMP en PACT voor Kindcentra schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. In een kindcentrum, vanuit de jeugdhulp, in een brede school of in de kinderopvang. Wat betekent dit voor ouders, voor betrokken professionals en voor de manier waarop je het primair proces organiseert. Laterna Magica doet in deze reeks van interviews de aftrap.

Lees hier het volledige interview met Annette van Valkengoed dat recent verscheen in BBMP nr.1.

181207 AVSOnderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties die veel samenwerken, moeten soms btw afdragen over hun prestaties aan elkaar. Er zijn mogelijkheden om die btw-druk te verlagen of voorkomen. Maar hoe leg je die – Europese – fiscale regels uit? Dat was jarenlang onduidelijk. Een onlangs verschenen handreiking brengt samenwerking weer wat dichterbij.

Maar er is meer nodig.
Lees hier  het artikel van de hand van Lisette Blankesteijn dat verscheen in december editie van het AVS magazine, Kader Primair

180927 BBMP 2018 05 vp‘De mogelijkheid om vanuit verschillende disciplines te kunnen overleggen‘De mogelijkheid om vanuit verschillende disciplines te kunnen overleggenover een kind, maakt dat je zo veel meer voldoening haalt uit jewerk. Samen kun je de omgeving van het kind zo mooi mogelijk maken.Je leert van elkaar en je groeit. Dat zit hem in de kleine dingen. In eengesprek met ouders – soms wat huiverig voor de hulpverlening – diezonder problemen de inzet van de jeugdgezondheidszorg toelaten.’Aan het woord zijn intern begeleider Aukje Limonard- Fokkema, verpleegkundigejeugdgezondheidszorg Marleen Kalfsbeek-de Vries enschooldirecteur Peter Loonstra. Alle drie nauw betrokken bij de pilotKindcentrum Eenrum in Noord-Groningen.

Lees hier de hele column