slide2.jpg
Rijke schooldag kunstSamenwerken in de Zomerschool en mede-organiseren van kunst- en cultuurweken; het zijn twee activiteiten die kinderopvangorganisatie Junis en onderwijspartijen gezamenlijk organiseren om kinderen meer kunst en cultuur aan te bieden. Creativiteit als een van de pijlers onder de doorgaande ontwikkelingslijn. 
 

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de vierde aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die in oktober verscheen in Management Kinderopvang.

 

Rijke schooldag techniekOverdag geeft Kevin den Otter technieklessen op de WereldKidz-scholen in Maarssen, na schooltijd kunnen kinderen op de bso van Eigen&Wijzer ermee verder. En Brigitte Moulaert geeft trainingen aan pm’ers en leerkrachten. ‘Techniek is niet eng.’ 

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de derde aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die afgelopen augustus verscheen in Management Kinderopvang.

 

Rijke schooldag natuur 06Onder en na schooltijd vuurtje stoken en water zuiveren, maar ook natuurlessen volgen: bij de Brederoschool in Groningen creëren ze met het project Buitenlokaal een doorgaande lijn van school naar bso. En de Sterrenschool De Ruimte in Almere heeft een heus bos gekocht en gebruikt die samen met de bso van Partou. Twee inspirerende voorbeelden van de rol van natuur in de rijke schooldag.

Hoe krijgt brede talentontwikkeling van kinderen vorm? Door een dagarrangement, waarin het leren van taal, rekenen e.d. wordt gecombineerd met een aanbod gericht op techniek, natuur, sport, cultuur en gezondheid. Lees hier de tweede aflevering in de zesdelige reeks Rijke schooldag van PACT voor Kindcentra die afgelopen juni verscheen in Management Kinderopvang.

RijkeschooldagIn Bad Nieuweschans, een dorpje in Oost-Groningen, is er voor kinderen nauwelijks iets te doen. Op KC Houwingaham experimenteren ze sinds 2020 met het project Tijd voor Toekomst. Op woensdag- en vrijdagmiddagen krijgen alle schoolkinderen een programma van sport, cultuur, muziek, dans, gezonde voeding en techniek. Met deze rijke schooldagen kunnen ze hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Een eerste serie in een reeks over rijke dagarrangementen, een initiatief van PACT voor Kindcentra in samenwerking met Zosja en Management Kinderopvang.

Lees hier het artikel dat onlangs verscheen in Management Kinderopvang en op Zosja.

 

Beroepsbeeld IKC opbrengsten proeftuinen 1“We willen graag dat er veel in regelgeving en financiering verbetert bij de vorming van Integrale Kindcentra (IKC’s). Maar als je kijkt naar de eerste resultaten uit proeftuinen die zijn gestart rondom het beroepsbeeld medewerkers Kindcentra, dan kun je niet anders dan constateren dat er ondanks de nodige belemmeringen al heel veel mogelijk is. Er zijn echt mooie, interessante, nieuwe rollen te bedenken voor medewerkers.” Aan het woord is Hans Schwartz. Hij is senior-adviseur arbeidszaken bij het CAOP. Vanuit daar werkt hij al zo’n zes jaar aan grote maatschappelijke uitdagingen en complexe arbeidsmarktvraagstukken zoals het lerarentekort en is hij nauw betrokken bij arbeidsmarkt- en opleidingsthema’s van PACT voor Kindcentra.