slide2.jpg

Rol enontwikkelmodel kindcentraEen brug die gescheiden werelden verbindt
“We hebben bruggen te bouwen die de gescheiden werelden van onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg verbinden. Het onlangs door PACT voor Kindcentra gepresenteerde rol- en ontwikkelmodel is zo’n brug.” Dat vindt Patrick Banis, bestuurslid van Het Kinderopvangfonds. Janny Reitsma, projectleider PACT voor Kindcentra, vult hem aan: “Vroeger had je vooral één taak. In het geval van bijvoorbeeld een leerkracht was dat: kinderen kennis meegeven. Je was hiermee verantwoordelijk voor maar één aspect van de volledige ontwikkeling van het kind. En je hield die rol ook min of meer vast, je hele carrière.” Dat is met de komst van kindcentra veranderd.”

Functiebeschrijvingen zijn vaak complexe documenten met veel details en het waarom van de inschaling is voor veel medewerkers een black box. Met de taal van het rol- en ontwikkelmodel wordt het transparant en herkenbaar. In de PACT-column stellen we zes vragen aan de initiatiefnemers. Deze column verscheen in BBMP nr. 5.

Omslag betrokken jpg‘Veel contact is niet nodig, goed contact wel’

Is er sprake van een PACT tussen ouders en kindcentra? En zo ja, hoe geven professionals en ouders hier vorm aan? PACT voor Kindcentra ontwikkelde een handreiking over ouderbetrokkenheid in kindcentra. Een inspiratiedocument waarin de ervaringen van professionals en van ouders voor het voetlicht worden gebracht. Wat is de meerwaarde? Welke nieuwe kansen zijn er voor kindcentra als het gaat om samenwerking met ouders? Hoe pakken we dat aan?

Deze column van PACT voor Kindcentra verscheen in BBMP nr. 4.

RadarLokaal samenwerken aan kindvoorzieningen
“In de praktijk van de afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat gemeenten en hun bestuurders het verschil kunnen maken in de ontwikkeling van kindcentra. We hebben daarom het initiatief genomen om te komen tot een handreiking voor gemeenten. De uitgave geeft antwoord op de vraag hoe je meer samenhang kunt creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. De handreiking helpt gemeenten om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te organiseren.”  Aan het woord is de Hoornse wethouder Samir Bashara, tevens lid van de kopgroep van wethouders (zo’n 40 gemeenten die binnen de VNG voortrekker proberen te zijn in de ontwikkeling van kindcentra) en lid van de regiegroep van Kindcentra 2020. 

Deze column van PACT voor Kindcentra verscheen in BBMP nr. 3.

WomenIncHet kinderopvangstelsel in Nederland is niet goed geregeld. Dit moet anders vindt WOMEN Inc., dat zich inzet voor de positie van vrouwen. “Nederland is toe aan een ander stelsel van kinderopvang. Weg met het huidige complexe, dure systeem dat alleen toegankelijk is voor kinderen met werkende ouders.” Dat zegt Masha Trommel, lobbyist bij WOMEN Inc.. Zes vragen aan haar.

Deze column van PACT voor Kindcentra verscheen onlangs in BBMP nr. 2

Still012'Dit is veel beter dan normaal leren'. Geen leraren voor de klas, maar een filosoof, technicus of muzikant. Elke woensdag is het 'Talentendag' op basisschool Nellestein in Amsterdam. Uit nood ontstaan door het lerarentekort, volgens de leerlingen een groot succes. Raima (11): 'Ik werd vandaag wakker en ik zei: dit is dus de enige dag van de hele week dat het geen schooldag is. Je gaat namelijk werken aan je talenten.'