Slider

BBMP01 2020We willen allemaal dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien, ook de kinderen die door fysieke of cognitieve beperkingen of door een instabiele sociaal-emotionele context kwetsbaar zijn. Immers, ook deze kinderen hebben het recht om zich te ontwikkelen en een toekomst op te bouwen waarin zij deel uit kunnen maken van de gemeenschap en de maatschappij.

IMG 20191203 WA0001Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, maakt zijn reputatie als boeiende verteller over onderwerpen als neuropsychologie en bewegingswetenschappen, meer dan waar tijdens de PACT voor Kindcentra masterclass. In sneltreinvaart neemt hij zijn toehoorders mee in de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en jongeren, hoe het brein in beweging kan worden gebracht en welke effecten onder meer liefde, bewegen, muziek en lezen hebben op de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en volwassenen.

In BBMP nr. 1-2020 verscheen een uitgebreid verslag van deze masterclass. 

 

SKH HetTalent

“Intensief samenwerken maakt alles wat je kinderen kunt bieden zo veel rijker.” Aan het woord is Marjan Terpstra, bestuurder van Stichting Kinderopvang Hoorn die onlangs heeft besloten heeft als één organisatie te gaan samenwerken met onderwijspartner Talent.

Onder de naam Talent Kinderopvang en Onderwijs zetten zij hun activiteiten voort. Vanuit  een solide basis werken zij verder aan één pedagogisch klimaat en één doorlopende leer- en ontwikkellijn. Vijf vragen over deze stap aan Marjan Terpstra, bestuurder van SKH.

TOM OOSTERHUISHoe kan een digitaal portfolio een systeemkanteling in onderwijs en kinderopvang bewerkstelligen? Door het te baseren op de methodiek van sociaal ontwerpend leren, een model dat is ontwikkeld door Tom Oosterhuis. Het sociaal-ontwerpend-lerenmodel is toegerust op de 21ste eeuw.

Ter afsluiting van onze reeks met kantelaars spraken Lotte de Rooij (PACT voor Kindcentra) en Wilma Schepers (BBMP) met Tom over de systeemkanteling in onderwijs en kinderopvang en hoe het Sociaal-Ontwerpend-Leermodel en het e-portfolio van mevolution.nl een rol kunnen spelen.

Het artikel verscheen onlangs in BBMP nr. 1 en is hier terug te vinden. 

AdVosPACT voor Kindcentra en BBMP schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. Onlangs verscheen het laatste interview in de reeks ‘kantelaars in kinderopvang onderwijs en zorg’. Ad Vos, bestuurder van PIT kinderopvang & onderwijs en kantelaar in hart en nieren staat hierin centraal. Lotte de Rooij en Wilma Scheepers spraken met hem over ‘doen waarin je gelooft’.
 
Lees hier het volledige interview met Ad Vos dat recent verscheen in BBMP nr. 6.