Slider

jitske kramer IKCdag2019De Landelijke IKC dag werd dit jaar afgetrapt door een vrouw die mijn aandacht meteen volledig pakt: Jitske Kramer, corporate antropoloog. Heerlijk als een goede verteller de toon van de dag mag zetten. Haar verhaal: niks heeft betekenis van zichzelf. We maken samen de betekenis.

BouwstenenDit najaar start een aantal deelonderzoeken van de Kennistafel. Het literatuuronderzoek dat Pauline Slot en Paul Leseman op verzoek van PACT voor Kindcentra uitvoerden en in maart 2019 publiceerden, benadrukt het belang meer zicht te krijgen op de effecten van IKC’s op de ontwikkeling van kinderen. Daar zetten deze vier deelonderzoeken nu een volgende stap in.

childcareOp 27 november organiseert Childcare International het seminar 'Peuters en kleuters in het IKC: naar een nieuw aanbod voor 3 tot 6 jarigen in het Integraal Kindcentrum'.

In dit seminar laten zij de visie van Denemarken zien op het gewenste aanbod voor de leeftijdsgroep 3-6 jaar. Wat kunnen wij leren van Denemarken en wat van een Nederlands IKC met ruime ervaring op dit gebied? Wat kan de wetenschap ons vertellen over het gewenste aanbod? Welke strategische, bestuurlijke en inhoudelijke keuzes zijn nodig voor een goed verbindend aanbod voor 3 tot 6-jarigen?

Kijk voor meer informatie op de website van Childcare International.

equalityOp 28 en 29 november organiseert de Universiteit Utrecht een internationale conferentie over gelijkheid en inclusie in het onderwijs en de maatschappij. Hoe kunnen onderwijspraktijken, beroepscompetenties, lokale en landelijke politiek en systemen/diensten zodanig worden verbeterd dat alle kinderen een goede start krijgen?
De conferentie heeft als doel om up-to-date kennis te bieden en uitwisseling tussen professionals, beleidsmakers en onderzoekers te faciliteren.

Benieuwd naar het programma? Kijk voor meer informatie op de website.

childcareOp woensdag 18 september aanstaande organiseert Childcare International een bijeenkomst over 'sociale inclusie van jonge kinderen'. Wat is dat en hoe doe je dat?