Slider

SEOOp 9 april jl. publiceerde SEO Economisch Onderzoek het rapport ‘Naar een stabiel stelsel van kinderopvang’, waarin aangegeven wordt dat kinderopvang belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderopvang zou daarom toegankelijk moeten zijn voor alle kinderen, ook voor die van niet werkende ouders.

180530 ehuinink‘In korte tijd veranderen kan dus, als de urgentie maar groot genoeg is’
Ellen Huinink was - naast haar baan als coördinator Kinderen in Armoede bij de gemeente Vught - als zzp’er druk met het begeleiden van teams uit de kinderopvang, onderwijs en zorg die samen aan de slag gingen binnen een kindcentrum. Maar dat was voor de coronamaatregelen werden afgekondigd. Nadat duidelijk werd dat scholen en kinderopvang gingen sluiten en mensen dus thuis moesten blijven, waren ‘haar’ teams ineens druk met heel andere zaken. Ellen: “Alle bestaande afspraken werden - logisch hoor - afgezegd, en juist uit die afspraken komt voor mij vaak weer werk. Maar dat viel dus van de een op de andere dag weg.”

1280px Fundatie van Renswoude Utrecht gevelsteenOp 10 maart 2020 kwam – op uitnodiging van de Kennistafel van PACT voor Kindcentra – een gezelschap van zo’n dertig betrokkenen uit kinderopvang, jeugdhulp, onderwijs, onderzoeks- en regieorganen en beleid samen in het Rijksmonument De Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht om samen mogelijkheden te zoeken voor langlopend onderzoek naar de effecten van integrale kindcentra (IKC’s).

PACT voor Kindcentra onderzoekt!PvK onderzoekt

Wat vinden ouders en kinderen van kindcentra? Hun ervaringen zijn nog niet systematisch onderzocht. De Kennistafel van PACT voor Kindcentra wil weten hoe kinderen en ouders het leven en leren in een kindcentrum ervaren en vroeg het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen dat te onderzoeken.

LerarentekortopinieHet lerarentekort is groot, de werkdruk is hoog, de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk én de kansenongelijkheid groeit. Als we nu eens de handen ineen zouden slaan? Wat als we een team maken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere professionals, een mix van mensen met een mbo-, een hbo- en een wo-opleiding die samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen? Bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeente schetsen hun toekomstbeeld.