slide2.jpg

Op donderdag 4 maart van 16.00 tot 17.30 uur organiseert Kindcentra 2020, samen met NOC*NSF, sportbonden en 23 partners uit de zorg-, welzijns-, onderwijs-, en sport- en beweegsector een verkiezingsdebat vanuit Nieuwspoort over 'preventie, gezonde leefstijl, sport en bewegen'. Zorg ervoor dat je er online bij bent!

Meld je hier aan!

ZosjaZosja, het online platform voor alle professionals die werken aan de ontwikkeling van integrale kindcentra en brede scholen, is live gegaan. Dit platform moet de plek worden waar alle informatie en achtergronden over IKC-vorming gebundeld worden. 

LeonardGelukVol trots presenteren wij de handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen. Samir Bashara, wethouder in Hoorn, en Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020 hebben deze handreiking op vrijdag 5 februari online aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. 

Gijs van Rozendaal fotoLieve mensen,

Het nieuwe jaar is begonnen. Ik wil jullie allemaal een inspirerend en vooral ook een, in toenemende mate, coronavrij 2021 toe wensen. Vanaf nu wordt gestart met vaccinatie. Laat dat de prelude zijn op de kanteling van de strijd tegen het virus; het begin van een tijdperk waarin we langzaam maar zeker onze kinderen weer kunnen knuffelen, onze ouders weer mogen omhelzen en elkaar weer gewoon fysiek kunnen ontmoeten. Laten we hopen dat het jaar 2021 ook vanuit het perspectief van PACT voor Kindcentra en de regiegroep Kindcentra 2020 het jaar van de kanteling wordt.

Democartisch burgerschapKinderrechten en inclusief democratisch burgerschap binnen pedagogische voorzieningen voor jonge kinderen (0-12 jaar)
Sinds september 2017 doet Christel Eijkholt promotieonderzoek naar kinderrechten en democratisch burgerschap binnen voorzieningen voor jonge kinderen in Nederland: kinderopvang, peuterspeelzalen, BSO en zijdelings het primair onderwijs. Dit - mede door Het Kinderopvangfonds ondersteunde - project loopt af in 2021. De voorlopige resultaten onderbouwen het belang van een zorgvuldige benadering en pedagogische inbedding van enkele essentiële kenmerken van kinderrechten en burgerschap, zoals kinderparticipatie, vrije ruimte, en democratische conflicthantering.