slide2.jpg

DiversenOp maandag 28 juni 15.00-16.00 uur organiseert PACT voor Kindcentra een webinar over een zogenaamd modulair rollenmodel voor kindcentra. In kindcentra werken teams van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Er zijn functies ontstaan met een nieuw samenstel van rollen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze functies passen niet in de huidige cao’s. Zij vragen om een passend en flexibel functiegebouw. PACT voor Kindcentra werkt samen met experts en met ervaringsdeskundigen uit de praktijk aan een rollenmodel kindcentra, dat op 28 juni wordt gepresenteerd. Ben je erbij? Schrijf je dan alvast in via deze link.

Kindcentra2020De regiegroep Kindcentra 2020 vertegenwoordigt vier kopgroepen van bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, jeugdhulp en gemeenten en richt zich de ontwikkeling van kindcentra (intensive samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp). Op 13 april stuurde zij een brief aan informateur Tjeenk Willink met het pleidooi om binnen de aankomende kabinetsperiode zes maatregelen door te voeren:

1) Toegankelijkheid voor alle kinderen van nul tot vier jaar.
2) Toegankelijkheid voor alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar.
3) Loslaten van de arbeidseis.
4) Betaalbaar voor elke ouder.
5) Wijziging stelsel van financiering.
6) Samenwerking kinderopvang en onderwijs faciliteren.

Download de brief aan de informateur

 

Omslag betrokken jpg

In dit inspiratiedocument wordt de positie van ouders binnen de ontwikkeling van kincentra vanuit verschillende perspectieven belicht. Met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips laten we zien hoe belangrijk de samenwerking met ouders is, en hoe ouders kijken naar kindcentra en hoe zij hun partnerschap met professionals ervaren en er invulling aan geven. De handreiking is een bron van inspiratie voor professionals die aan de slag willen met het vormgeven van het PACT tussen ouders en kindcentra.

Brede steun om nieuw kabinet te doen investeren in een ‘Sportieve Gezonde Generatie'.

Kindcentra2020Samen met 25 partners uit de onderwijs-, kinderopvang-, welzijn- en sport- en beweegsector heeft NOC*NSF het manifest ‘Sportieve Gezonde Generatie’ opgesteld. De samenwerkende partners willen dat alle kinderen tot 18 jaar goed en voldoende sporten en bewegen. Hiervoor zijn steun en maatregelen vanuit de rijksoverheid cruciaal. Het manifest is onderdeel van een groter pakket van manifesten en initiatieven dat deze week aan informateur Herman Tjeenk Willink zal worden aangeboden.

SchoolleidersOp 24 maart jl. is het rapport 'Schoolleiders over de toekomst' overhandigd aan demissionair onderwijsminister Arie Slob. Schoolleiders willen minder schotten tussen jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs en daarvoor een minister voor het kind aanstellen. Het rapport is een strategisch plan van en voor schoolleiders en laat zien welke kant het op moet met het vak. “Het belang is het kind, niet onderwijs en kinderopvang”, zegt Lambert van der Ven, directeur van basisschool De Palster in Uden en één van de deelnemers.

Bekijk hier de leiderschapsagenda en download het interactieve rapport ‘Schoolleiders over de Toekomst – Toekomstagenda schoolleiders primair onderwijs 2021-2025'.