Slider

gerdi anki“We kijken nu naar kindvoorzieningen met als ideaal: integraal, inclusief en interprofessioneel. Die drieslag is een beweging van de afgelopen jaren. Daarin heeft PACT een ‘footprint’ achtergelaten.” Aan het woord zijn Anki Duin en Gerdi Meyknecht. Twee projectleiders die vanaf april een stapje terug doen.

logo PKC bouwt voortGerdi Meyknecht en Anki Duin nemen afscheid. Per 1 april vormen Janny Reitsma en Lotte de Rooij samen met Maaike Vaes de projectleiding van PACT voor Kindcentra. Het bestuur van Het Kinderopvangfonds dankt Anki en Gerdi zeer en zal hun passie, innovatieve krachten en betrokkenheid enorm missen. Eind maart zullen we hen in het zonnetje zetten. Het bestuur heeft veel vertrouwen in het nieuwe team en wenst hen succes.

190205 Titel“ KINDCENTRUM: TRANSFORMEREN EN BOETSEREN ”

Het opbouwen van integrale voorzieningen voor kinderen, samen met kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vraagt van alle partners meer dan het inbrengen van expertise en middelen. De ontwikkeling van een gezamenlijke visie, gemeenschappelijke concepten, taal én praktijk is een transformatieproces: ingrijpende veranderingen voor de betrokken medewerkers én organisaties. 

De masterclass zit inmiddels vol. U kunt zich niet meer opgeven voor de bijeenkomst.

181217IMPACTDeze IMPACT special is verschenen in navolging van de masterclass die PACT voor Kindcentra begin oktober organiseerde. Daarin nam Ruud Veltenaar de bezoekers mee in de huidige en toekomstige transformaties in de samenleving en de gevolgen voor het leren en ontwikkelen van onze kinderen.

Beleidmakers en bestuurders uit het basisonderwijs, kinderopvang en de jeugdhulp reageerden op wat dat voor hun sector betekende. Je leest erover in de IMPACT.
We interviewden een brigadier van ‘anders leren’, die schoolleiders ondersteunt bij het anders organiseren van het leerproces. Bestuurders en schoolleiders in Zeeland vertellen hoe zij het scholenlandschap in hun regio stap voor stap veranderen.

181212 Closing confOp 23 en 24 mei 2019 vindt er in Amsterdam een afsluitende conferentie plaats van het Eramus+ project ‘Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children’. In dit project, dat mede door PACT is geïnitieerd, participeren zes Europese steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam. Zet deze data vast in uw agenda.