Slider

181212 Closing confOp 23 en 24 mei 2019 vindt er in Amsterdam een afsluitende conferentie plaats van het Eramus+ project ‘Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children’. In dit project, dat mede door PACT is geïnitieerd, participeren zes Europese steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam. Zet deze data vast in uw agenda.

181212 beroepInnovatieve opleiders uit de hbo- en mbo-wereld zijn, aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra, met elkaar en met vertegenwoordigers van de PO-raad, MBO-Raad, FCB, CAOP en andere stakeholders in gesprek. Aan die tafel delen zij kennis en initiatieven en zetten zij nieuwe thema’s op de kaart. De Opleidingentafel sprak op 11 december 2018 over het voorstel om een ‘beroepsbeeld, werken in een kindcentrum’ te formuleren.

Logo Kindcentra 2020Kamerleden organiseerden een rondetafelgesprek (22 november jl.) over de adviezen van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang en de Kabinetsreactie die daarop volgde. De Kamerleden onderzochten met genodigden uit de praktijk en vanuit de wetenschap naar mogelijkheden om recht te doen aan die adviezen. Op 13 december gaan de Kamerleden hierover het gesprek aan met staatssecretaris Van Ark.

Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra, stuurde de Kamer een brief.

renepeeters02Gisteren verscheen het advies van kwartiermaker René Peeters, die op verzoek van de coalitie onderwijs, zorg en jeugd onderzocht hoe de aansluiting tussen onderwijs, zorg en jeugd verbeterd kan worden. De coalitie heeft het rapport verstuurd naar de ministers Slob van OCW en de Jonge van VWS, en verwacht binnenkort een gesprek met de ministers te voeren over de uitvoering.

Lees het nieuwsbericht op website van de PO-Raad

Download het rapport ‘met andere ogen’ 

181127 TaskforceNaar aanleiding van de kabinetsreactie op het advies van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang organiseerde de Tweede Kamer commissie SZW op 22 november een rondetafelgesprek met het werkveld over de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs en over de adviezen van de Taskforce. Alle genodigden konden een position paper inleveren. Die papers zijn hier terug te vinden.

Het Platform kindcentra stuurde deze brief naar de Tweede Kamer commissie SZW met als doel te laten zien hoe breed het draagvlak voor kindcentra is en hoe breed ook de argumentatie.