Slider

Beroepsbeeld IKCMet trots presenteert de Opleidingentafel PACT voor Kindcentra het beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum. Begin maart is een breed gezelschap van leerkrachten, pedagogen, managers kinderopvang, opleiders en wetenschappers, NJI en CAOP in een 24-uurs werksessie aan de slag gegaan met professionele rollen in een kindcentrum 0-12. Het eerste resultaat is eind maart gepresenteerd aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra. Een kerngroep van de opleidingentafel heeft dit beroepsbeeld op basis van ontvangen feedback uit de praktijk aangepast. Het resultaat: een beroepsbeeld van de IKC-professional, dat richting kan geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

scherderfotoOp dinsdag 3 december 2019 organiseert PACT voor Kindcentra een masterclass voor bestuurders, beleidsmakers en managers onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en overheden uit heel Nederland.

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, gaat in deze masterclass in op de effecten van een rijke, uitdagende (leer)omgeving op het brein van jonge kinderen en hoe kwalitatief goede kindcentra kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling.

business world 2207747 1920 1De ontwikkeling van integrale kindcentra vraagt inzet, betrokkenheid en samenwerking tussen veel partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Het is een systeemverandering en transformatie. Het vraagt om nieuwe ontwikkelpaden en werkwijzen, om andere competenties, vaardigheden en rollen.

190115 Lderooij“Ik raak niet uitgedacht en uitgesproken over het thema leren. Ik ben gefascineerd door 'de lerende en wordende mens' in brede zin. Ik hoop met PACT voor Kindcentra te kunnen bereiken dat kernthema’s inclusief en interprofessioneel echt tot wasdom komen in het pedagogisch en educatieve landschap. Omdat het een goed idee is voor de kinderen, maar zeker ook voor professionals. Samenwerken met en leren van anderen is zo fijn.” Aan het woord is Lotte de Rooij, één van de ‘nieuwe’ projectleiders van PACT voor Kindcentra.

board 2433982 1920 1Een vernieuwende visie op de ontwikkeling van kinderen! Een grote ambitie. Daar begint samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, soms in de vorm van een bestuurlijke fusie, mee. Maar dan? Hoe kom je van A naar B? Hoe komen alle locaties van A naar B? En hoe ziet B eruit? Wat doe je als B nog niet concreet genoeg is? Dat vraagt om transitiemanagement. De ambassadeurs van PACT voor Kindcentra bogen zich eind september over de vraag wat transitiemanagement inhoudt, hoe je voor een geslaagde transitie kunt zorgen en of PACT voor Kindcentra daar een bijdrage aan kan leveren.