slide2.jpg

Kindcentra2020De regiegroep Kindcentra 2020 en het platform Kindcentra hebben deze week elk afzonderlijk een brief gestuurd aan de informateur om aandacht te vragen voor de doorrekeningen van SEO Economisch onderzoek in samenhang met het SER advies Een kansrijke start voor alle kinderen

Download hier de brief van het platform Kindcentra.

Download hier de brief van de regiegroep Kindcentra 2020.

Download de doorrekening van SEO 'kosten beleidsopties kinderopvang'.

Gijs van Rozendaal foto“Het zijn spannende tijden voor de kinderopvang, voor het primair onderwijs en voor de beweging rondom de ontwikkeling van kindcentra. Ik merk dat zelf heel direct in de mate van intensiteit van de gesprekken die ik voer over de uitwerking van een nieuw regeerakkoord. Die is namelijk van een geheel andere orde dan na de verkiezingen van 2016.” Aan het woord is Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020

Kohnstamm zijnstromers(Voorhoede)IKC’s blijken meerwaarde te hebben voor leerlingen die elders zijn vastgelopen. Dit stelt het Kohnstamm Instituut in haar meest recente onderzoek naar inclusiekenmerken van IKC’s. Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut richtte zich op de vraag of er indicatoren of werkzame factoren voor een specifieke groep zijn die ervoor zorgen dat kinderen die in een andere setting zijn vastgelopen, in een integraal kindcentrum weer een groeicurve in hun ontwikkeling laten zien.

Alert4youSinds 2009 werken kinderopvangvoorzieningen structureel samen met jeugdhulpspecialisten onder de naam Alert4you. Door deze structurele samenwerking zijn pedagogisch medewerkers in de kinderopvang beter in staat om ontwikkelingsproblemen bij kinderen vroegtijdig te signaleren en wordt voorkomen dat kinderen onnodig doorstromen naar gespecialiseerde jeugdhulp. Dat blijkt uit onderzoek van het Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en ZonMw.

DiversenOp maandag 28 juni 15.00-16.00 uur organiseert PACT voor Kindcentra een webinar over een zogenaamd modulair rollenmodel voor kindcentra. In kindcentra werken teams van professionals met verschillende expertises met en voor kinderen. Er zijn functies ontstaan met een nieuw samenstel van rollen vanuit kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp. Deze functies passen niet in de huidige cao’s. Zij vragen om een passend en flexibel functiegebouw. PACT voor Kindcentra werkt samen met experts en met ervaringsdeskundigen uit de praktijk aan een rollenmodel kindcentra, dat op 28 juni wordt gepresenteerd. Ben je erbij? Schrijf je dan alvast in via deze link.