slide2.jpg

Onderwijs op maat Met de introductie van het beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum eind 2019 is een belangrijke aanzet gegeven tot verbetering en versterking van de samenwerking tussen de beroepskrachten in het basisonderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. De grote uitdaging ligt in de vraag hoe we de opleidingsbehoefte verder kunnen concretiseren en kunnen vertalen naar een passend aanbod voor de ontwikkeling en de opleiding van beroepskrachten in de beroepspraktijk.

181022 Mhehenkamp"Het werd druk".

Miek Hehenkamp, ambassadeur van PACT voor Kindcentra en procesbegeleider kindcentra zag in de coronatijd creativiteit en een veelheid aan oplossingsvermogen, bijna een soort van overlevingskracht, loskomen. Op haar website staat te lezen. ‘Ik sla graag nieuwe wegen in en ben niet bang voor de zoektocht in het onzekere.’ Die eigenschappen kon ze goed gebruiken toen half maart de coronacrisis in Nederland toesloeg. Maar ook bij haar sloeg haar de schrik wel even om het hart. Ze werkt als zelfstandige en in de eerste week na de intelligente lockdown, liep haar agenda leeg; alle afspraken werden een voor een afgezegd.

180530 jgelderloos“Die grote PACT-bijeenkomst ging dus niet door”
De aankondiging van de coronamaatregelen voor het onderwijs en de kinderopvang hadden op het zakelijk leven van PACT voor Kindcentra ambassadeur Johan Gelderloos en zijn vrouw niet direct een grote invloed. “Mijn vrouw is aan het afbouwen als gastouder, ze gaat komende zomer met pensioen en ik heb er begin dit jaar ook al voor gekozen om het rustiger aan te doen. Financieel kreeg ik als zzp’er dus niet direct een knauw.”

Investeeer in jonge mensenInvesteren in mensen, Bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren: het advies van het Platform de Toekomst van Arbeid is op 30 juni aan minister Koolmees aangeboden. Hans Borstlap (die van de gelijknamige commissie) roept Koolmees op: “dus uitvoeren Wouter”. Het platform doet vergaande suggesties, ook voor ouders en kinderen. Kindcentra 2020 is klaar als dit werkelijkheid wordt!

Investeeer in jonge mensenRinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Karen Strengers, bestuurder van Dak kindercentra en lid Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, zijn nauw betrokken geweest bij het advies Investeren in mensen, Bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren van het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) dat op 30 juni aan minister Koolmees aangeboden wordt. Beiden zijn zeer te spreken over de uitkomsten. Een tweegesprek.