slide2.jpg

181022 Mhehenkamp"Het werd druk".

Miek Hehenkamp, ambassadeur van PACT voor Kindcentra en procesbegeleider kindcentra zag in de coronatijd creativiteit en een veelheid aan oplossingsvermogen, bijna een soort van overlevingskracht, loskomen. Op haar website staat te lezen. ‘Ik sla graag nieuwe wegen in en ben niet bang voor de zoektocht in het onzekere.’ Die eigenschappen kon ze goed gebruiken toen half maart de coronacrisis in Nederland toesloeg. Maar ook bij haar sloeg haar de schrik wel even om het hart. Ze werkt als zelfstandige en in de eerste week na de intelligente lockdown, liep haar agenda leeg; alle afspraken werden een voor een afgezegd.

180530 jgelderloos“Die grote PACT-bijeenkomst ging dus niet door”
De aankondiging van de coronamaatregelen voor het onderwijs en de kinderopvang hadden op het zakelijk leven van PACT voor Kindcentra ambassadeur Johan Gelderloos en zijn vrouw niet direct een grote invloed. “Mijn vrouw is aan het afbouwen als gastouder, ze gaat komende zomer met pensioen en ik heb er begin dit jaar ook al voor gekozen om het rustiger aan te doen. Financieel kreeg ik als zzp’er dus niet direct een knauw.”

Investeeer in jonge mensenInvesteren in mensen, Bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren: het advies van het Platform de Toekomst van Arbeid is op 30 juni aan minister Koolmees aangeboden. Hans Borstlap (die van de gelijknamige commissie) roept Koolmees op: “dus uitvoeren Wouter”. Het platform doet vergaande suggesties, ook voor ouders en kinderen. Kindcentra 2020 is klaar als dit werkelijkheid wordt!

Investeeer in jonge mensenRinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, en Karen Strengers, bestuurder van Dak kindercentra en lid Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, zijn nauw betrokken geweest bij het advies Investeren in mensen, Bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren van het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) dat op 30 juni aan minister Koolmees aangeboden wordt. Beiden zijn zeer te spreken over de uitkomsten. Een tweegesprek.

toekomstvdarbeidEen toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Met dit vooruitzicht presenteert het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) vandaag een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst. De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Ze bieden inspiratie aan de programmacommissies van politieke partijen en een toekomstig kabinet. PTA is een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak waarin vertegenwoordigers van publieke en private partijen op persoonlijke titel en los van de waan van de dag elkaar hebben gevonden.