Slider

3e3430f6 01c1 498c 8c5c 4986040f90ea

De Handreiking biedt helderheid, onduidelijkheden over de interpretatie van de regelgeving rondom btw-vraagstukken in de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs zijn weggenomen. Met een bestuurlijke fusie kunnen organisaties van kinderopvang en onderwijs de stap zetten naar structurele en duurzame samenwerking. Dat biedt perspectief.

Juristen Daniëlle Westerhoff en Jochem Streefkerk (Van Doorne) nemen de Handreiking met u door en schetsen mogelijkheden en randvoorwaarden. De betrokken ministeries bevestigen in de Handreiking dat een publiek gefinancierde onderwijsinstelling en een privaat gefinancierde kinderopvangorganisatie onder voorwaarden wel degelijk een fiscale eenheid voor de btw kunnen vormen. Een heldere en lezenswaardige uitleg van Westerhoff en Streefkerk.

DE HANDREIKING VERSUS KINDCENTRA 2020 ALS WETTELIJK KADER

De Handreiking biedt duidelijkheid. Niet alle problemen bij de vorming van kindcentra zijn hiermee opgelost. Het kabinet heeft geen visie op kindcentra. Door het ontbreken van een stip op de horizon – kindcentra komen immers niet voor in het regeerakkoord - komen betrokken partijen niet te spreken over de voorwaarden waaronder de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang zich kan ontwikkelen. Dit kan tot onwenselijke situaties leiden. Er is een transitiestrategie nodig.

181002 ZomerdagOp een zonovergoten dag in september bogen ambassadeurs van PACT voor Kindcentra, bestuursleden van Het Kinderopvangfonds en heel veel experts uit de praktijk zich over de vraag wat PACT voor Kindcentra kan betekenen op een tweetal innovatieve thema’s. We zien dat kindcentra de doorgaande lijn voor kinderen van nul tot zes jaar steeds intensiever gaan invullen. Bijvoorbeeld door te werken in groepen met kinderen van drie tot zes jaar. Dat heeft meerwaarde voor kinderen, maar brengt ook nogal wat rompslomp met zich mee. Hoe kunnen we deze beweging faciliteren? Kunnen we goede voorbeelden laten zien? Kan PACT voor Kindcentra knelpunten in wet- en regelgeving in de lobby meenemen? 

Ook hebben de aanwezigen op die dag gekeken naar de mogelijkheden om rijke dagarrangementen te bieden. Medewerkers vanuit sport en cultuur dachten mee. Ook hier zijn goede voorbeelden die het waard zijn gedeeld te worden en kunnen pilots meerwaarde bieden. 

’s Middags gaven Pauline Slot en Paul Leseman van de Universiteit Utrecht een exposé van het wetenschappelijk onderzoek in binnen- en buitenland over de bewezen kennis over de inrichting van voorzieningen voor jonge kinderen. De leden van de verschillende kopgroepen (onderwijs, kinderopvang, zorg en wethouders) én de ambassadeurs van PACT voor Kindcentra zullen elkaar intensiever gaan ontmoeten, op landelijk en op regionaal niveau. Ook dat was de uitkomst van de PACTvoor Kindcentra zomerdag.

Als bestuurder van stichting kinderopvang Langedijk zag Monique Mul nog te vaak dat expertise, kennis en ervaringen verdwijnen als het kind overgaat naar het basisonderwijs. Dat moest en kon anders.

mmul2

Het leidde tot de ontwikkeling van ‘Kind[in]’; een digitaal kind volgsysteem dat volgt waar een kind staat en hoe een kind zich in de 0 tot 6-jarige leeftijd spelenderwijs ontwikkelt. Monique Mul: “Het kijkt vanuit de talenten en de mogelijkheden van het kind. Hierbij zoeken wij de verbinding met het kleuteronderwijs.” “Het is een geweldig instrument om het kind te volgen”, reageert Monique Mul enthousiast.