slide2.jpg

LerarentekortopinieHet lerarentekort is groot, de werkdruk is hoog, de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk én de kansenongelijkheid groeit. Als we nu eens de handen ineen zouden slaan? Wat als we een team maken van pedagogisch medewerkers, leerkrachten en andere professionals, een mix van mensen met een mbo-, een hbo- en een wo-opleiding die samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen? Bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeente schetsen hun toekomstbeeld.

BouwstenenDe kopgroep kinderopvang, onderdeel van Kindcentra 2020, heeft het initiatief genomen om samen met de kopgroep onderwijs een ‘format samenwerkingsovereenkomst’ te ontwikkelen. Dit format is een handreiking van PACT voor Kindcentra voor de praktijk. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden, als er al tal van goede voorbeelden zijn? Heb je de intentie om een samenwerking aan te gaan, dan kun je met behulp van dit format je eigen samenwerkingsovereenkomst samenstellen.

Kindcentra 2020In januari 2014 zaten 16 bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeentebestuur bij elkaar in Utrecht onder voorzitterschap van Gijs van Rozendaal. Deze bestuurders hadden een missie, een verlangen maar over en weer hadden ze ook oordelen en vooroordelen. Ze kenden elkaar niet maar na een bijeenkomst van vijf uur trokken ze gezamenlijk een stevige conclusie.

BeroepsbeeldHet beroepsbeeld medewerker IKC laat een breed beeld zien van de rollen en taken die medewerkers uitvoeren in een IKC. Dat is mooi maar hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen de opleidingen en de praktijk? In navolging op de ontwikkeling van het beroepsbeeld besloot de opleidingentafel van PACT voor Kindcentra een verdiepingsslag te maken door het inrichten van drie verschillende proeftuinen. In deze proeftuinen wordt op verschillende manieren onderzocht hoe de vragen van het werkveld vertaald kunnen worden naar een passend aanbod van professionalisering. Welke onderzoeksvragen zijn er geformuleerd en wat zijn de verwachte opbrengsten?

PACT pakt door

Een videoverslag van de afsluitingsbijeenkomst van Pedagogisch PACT gehouden op 17 juni 2017 in de Fabrique in Utrecht. Met tal van sprekers die een goed overzicht geven van de oogst van PACT en de toekomst!