slide2.jpg

Het draagvlak voor de beweging naar inclusieve kindcentra is steeds groter geworden. Op ambtelijk niveau bij het Rijk en de lokale overheid, onder de verschillende sectororganisaties, in het platform Kindcentra: samen vormen ze een breed maatschappelijke draagvlak. Regionaal smeden we een PACT voor Kindcentra met bestuurders, professionals en wetenschappers maar ook uit het onderwijs, de kinderopvang, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en de lokale overheid. We zijn blijven pleiten voor het toegangsrecht voor alle kinderen en de ambitie van één IKC organisatie, in de politiek en in het maatschappelijke debat. Landelijk verzorgt PACT voor Kindcentra de verbinding tussen sectoren faciliteren, stimuleren en voeden om inhoud te geven aan politieke en maatschappelijke thema’s.

logopact

Het netwerk van branches en maatschappelijke organisaties, verenigd in het platform Kindcentra, draagt actief het gedachtegoed van kindcentra uit. Meer informatie vind je hier.

Kindcentra2020

In de regiegroep zijn bestuurders van de vier kopgroepen (kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp en wethouders) verbonden rond visieontwikkeling en voedt de respectievelijke sectororganisaties en de gezamenlijke lobby. Meer informatie over de kopgroepen vind je hier.

toekomstvdarbeid

Het platform werkt toe naar de nieuwe inrichting van leren, werken en verzekeren in Nederland. In juli 2020 publiceerde het platform het advies 'Investeren in mensen, bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekerennvesteren in mensen, bouwstenen van een regeerakkoord over werken, leren en verzekeren'. Wil je meer weten over het platform Toekomst van arbeid kijk dan op Toekomst van Arbeid.

Met andere ogen

Het doel van Met Andere Ogen is het versterken van de samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het programma is gebaseerd op de zeven adviezen uit het gelijknamige adviesrapport en implementatieplan van René Peeters. Meer weten? Ga naar de website Over Met Andere Ogen.