Slider

181121 OJEen paar jaar geleden bracht ik een uitgebreid bezoek aan twee integrale kindcentra (IKC). Het ene IKC staat in Amsterdam, het andere op het platteland. Beide centra wilden weten wat ik van hun uitvoeringspraktijk vond vanwege mijn publicatie over het pedagogisch ontwerp van kindcentra 'Op groeien doe je maar één keer". Eén van de dingen die me opviel was dat beide integrale kindcentra hun -  Wat we zouden kunnen noemen- `bewerkelijke` leerlingen zeer verschillend benaderden. Wat maakt een IKC succesvol?

Lees het artikel van OJ ACTUEEL van oktober 2018

181121 BerlijnIn het voorjaar van 2019 organiseert Het Kinderopvangfonds opnieuw een studiereis voor beleidmakers onderwijs, zorg en kinderopvang. De reis gaat deze keer naar Berlijn waar men zwaar heeft ingezet op kinderopvang in combinatie met onderwijs en aansluiting van zorg. Berlijn heeft de kinderopvang gratis gemaakt en heeft een duidelijk stedelijk beleid rondom inclusie opgezet en in aansluiting met zorg. Er staan ontmoetingen gepland met politici en bezoeken aan locaties. Directeuren van de ministeries OCW en SZW hebben reeds toegezegd mee te gaan. De organisatie is in handen van Serv Vinders en Anki Duin.

20181109 Po raad logoEén basisopleiding voor alle leraren, aangevuld met specialisaties in meerdere vakken en zaken als ‘het jonge kind’, ‘bèta’ of ‘gehandicaptenzorg’. Om het lerarentekort aan te pakken moet het hele opleidingssysteem op de schop, adviseert de Onderwijsraad.

De PO-Raad en de bonden werken graag mee aan de uitwerking.

gvanrozendaalHandreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang

De “Handreiking btw in de samenwerking tussen Onderwijs en Kinderopvang” (Ministerie SZW, 10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen in de samenwerkingsvormen die in deze Handreiking worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de btw vormen. In deze Nieuwsbrief Special staat de regiegroep Kindcentra 2020 stil bij de betekenis van deze Handreiking.

3e3430f6 01c1 498c 8c5c 4986040f90ea

De Handreiking biedt helderheid, onduidelijkheden over de interpretatie van de regelgeving rondom btw-vraagstukken in de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs zijn weggenomen. Met een bestuurlijke fusie kunnen organisaties van kinderopvang en onderwijs de stap zetten naar structurele en duurzame samenwerking. Dat biedt perspectief.