Slider

Beroepsbeeld VPMet trots presenteert PACT voor Kindcentra het beroepsbeeld medewerker integraal kindcentrum, dat samen met een brede groep professionals en opleiders is ontwikkeld. Het beroepsbeeld krijgt een praktische vertaling in drie proeftuinen.

De ambitie van een IKC is om integraal, inclusief en interprofessioneel te werken als team rondom kinderen. Het team in een IKC kent een variëteit aan rollen, taken en functies. Voor een IKC medewerkerker betekent dit dat er nieuwe loopbaanmogelijkheden zijn door verbreding en verdieping door de verschillende rollen en domeinen te combineren. Van het beroepsbeeld is een handige infographic ontwikkeld waarbij medewerkers kunnen aangeven waar hun interesse en ambitie liggen en waar zij zich kunnen en willen ontwikkelen.  

LKCA RGB paars‘Als het huidige onderwijs een onderneming was geweest, was het al lang failliet gegaan’, stelt Ronald Kox, hoofd cultuureducatie bij het LKCA, tevens lid van het Platform kindcentra. ‘Het is de hoogste tijd voor een nationaal en fundamenteel traject voor onderwijshervorming.

Lees hier de blog van Ronald Kox getiteld: Curriculum.nu: hoe pakken we het aan? Of: hoe om te gaan met het faillissement van het onderwijs.

De regiegroep Kindcentra 2020 omarmt het manifest ‘Veranker de unieke expertise van de kinderopvang’ van de BK, BMK en BOinK. ‘Het document geeft de sector kinderopvang de plek die het verdient’, zegt voorzitter Gijs van Rozendaal.

191119 manifest‘Het is fantastisch dat deze drie partijen de handen ineen hebben geslagen om tot het manifest te komen’, zegt Van Rozendaal namens de regiegroep Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra. ‘Dat dit op deze manier is gelukt vinden we een groot compliment voor de opstellers. De leden van de regiegroep zijn blij met dit manifest dat zo’n duidelijke eensgezindheid over de toegevoegde waarde van de sector laat zien.’

Beroepsbeeld IKCMet trots presenteert de Opleidingentafel PACT voor Kindcentra het beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum. Begin maart is een breed gezelschap van leerkrachten, pedagogen, managers kinderopvang, opleiders en wetenschappers, NJI en CAOP in een 24-uurs werksessie aan de slag gegaan met professionele rollen in een kindcentrum 0-12. Het eerste resultaat is eind maart gepresenteerd aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra. Een kerngroep van de opleidingentafel heeft dit beroepsbeeld op basis van ontvangen feedback uit de praktijk aangepast. Het resultaat: een beroepsbeeld van de IKC-professional, dat richting kan geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

scherderfotoOp dinsdag 3 december 2019 organiseert PACT voor Kindcentra een masterclass voor bestuurders, beleidsmakers en managers onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en overheden uit heel Nederland.

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, gaat in deze masterclass in op de effecten van een rijke, uitdagende (leer)omgeving op het brein van jonge kinderen en hoe kwalitatief goede kindcentra kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling.