Slider

190417 Pact filmsEindelijk: de kinderen aan het woord! We vinden het belangrijk van kinderen zelf te horen hoe zij onze projecten, gebouwen, kinderopvang en onderwijs ervaren. Wij kunnen als volwassenen wel van alles vinden en bedenken, maar uiteindelijk gaat het erom hoe de jeugd het zelf ervaart. Daarom vroegen we Kindercorrespondent Tako Rietveld op onderzoek te gaan en een aantal reportages te maken vanuit het perspectief van de kinderen.

BerlijnMet meer dan twintig beleidsmakers toog ik, met collega bestuursleden van Het Kinderopvangfonds, in maart jl. naar Berlijn. Kinderopvang is in Duitsland en ook in Berlijn één van de centrale beleidsitems geworden. Kinderopvang als middel voor bevolkingspolitiek; kinderopvang om arbeid en zorg beter te kunnen combineren en kinderopvang als belangrijk pedagogisch instrument. Hoe kan dat? Wat zit daarachter? Hoe hebben ze dat ingestoken? Het werkbezoek gaf antwoorden. In Nederland zijn we er nog niet.

BouwstenenExperts uit de wereld van kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, kindcentra, kennisinstituten en opleidingen gingen 24 uur met elkaar in conclaaf. Tijdens dit interactieve proces zijn de bouwstenen geformuleerd voor een beroepsbeeld van medewerkers in een kindcentrum. Dit beroepsbeeld heeft als doel een wenkend perspectief te bieden voor zowel opleidingen als werkveld over de gewenste professionaliteit in een kindcentrum.

Beeldverslag VP De Nyenrodesessie georganiseerd door Het Kinderopvangfonds op 27 maart jl. was druk bezocht. Er is veel informatie gedeeld. De drie onderzoeksrapporten die zijn gepresenteerd kun je terugvinden onder de volgende links:

Literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman: Wat weten we?

Rapport Onderzoeksbureau Oberon: Samenwerking in beeld 2 

Rapport Kohnstamm Instituut: IKC’s over wat hen kenmerkt

Ambities en bouwstenen voor een kindcentrum: Wat is een kindcentrum?

Het beeldverslag van de Nyenrode sessie kun je hier bekijken.

Wij hopen dat de opbrengsten van de Kennistafel PACT voor Kindcentra een ieder helpt om de ontwikkeling van goede samenhangende voorzieningen verder te brengen. De Kennistafel zal de komende twee jaar aanvullend onderzoek op gaan leveren. In ieder geval is duidelijk dat de managers, bestuurders en medewerkers in de praktijk volop doorgaan op de ingeslagen weg. Mooi dat de consensus om dit pad verder te exploreren zo groot is.

We wensen iedereen veel inspiratie bij de ontwikkeling van deze nieuwe praktijken.

Wat weten weInvesteren in kinderen van 0-12 jaar, is een literatuurstudie naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar). Het onderzoek is uitgevoerd door Pauline Slot en Paul Leseman van de Universiteit van Utrecht in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra.

In deze publicatie worden negen aannames van waaruit wordt gewerkt bij de ontwikkeling van integrale kindcentra, wetenschappelijk onderbouwd. De studie wijst uit dat de samenleving op tal van manieren profiteert van substantiële aandacht voor de ontwikkeling van jonge kinderen en de studie laat zien welke pedagogische infrastructuur daarvoor nodig is.

Download de publicatie hier.