slide2.jpg

LandelijkOuderpanelNog winst te behalen in betere samenwerking en versimpelen financiering.

Het overgrote deel van de ouders (82%) is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben. Bijna de helft van de ouders valt terug op opa en oma. Net zoveel ouders maken gebruik van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang. En daar zijn ze blij mee. Maar liefst 74% van de ouders vindt dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van hun kind.

MMIDK Tivoli SetVexy 9814Elk kind heeft recht op muziekonderwijs op de basisschool
Op 20 juni 2019 maakte Méér Muziek in de klas samen met het ministerie van OCW en het FCP bekend dat alle pabo’s deelnemen aan de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s.

Ondertekenaars 200922v1

Investeren in sport en bewegen is cruciaal voor een inclusief, gezond en energiek Nederland. Daarom ondertekende PACT voor Kindcentra op 22 september samen met vele partners uit de sport, zorg en welzijn het manifest ‘Vitaliteit en gezonde leefstijl’.

KC Snijders"Wij zijn een kindcentrum maar in crisistijd - zo viel mij op - hadden we allemaal de neiging om terug te gaan naar onze oorspronkelijke tak van sport,” zo ervaarde Ivan Trouwborst directeur van kindcentrum Snijders uit Rijswijk. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de scholen en de kinderopvang dicht gingen, moest er van alles georganiseerd en geregeld worden. “We organiseerden de boel ineens op ons eigen eiland van onderwijs en kinderopvang in plaats van samen.”

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang'Het zit hem in de details'

In opdracht van Het Kinderopvangfonds voerde de UU een onderzoek uit op basis van data die in het kader van de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK) zijn verzameld in de jaren 2017 t/m 2019. Pauline Slot en Paul Leseman hebben de belangrijkste principes van IKC’s - zoals o.a. omschreven door Veen en collega’s (2020) – afgeleid uit het databestand van de LKK. Ze hebben naar kenmerken gezocht in die data die als passende operationaliseringen van principes van een IKC kunnen gelden. De LKK is immers niet opgezet als onderzoek dat zich specifiek richt op IKC’s. Ondanks deze beperkingen kan een aantal conclusies worden getrokken.