slide2.jpg

In de afgelopen jaren heeft PACT voor Kindcentra samengewerkt met bevlogen en betrokken mensen.

Aan de kennistafel werkte een aantal wetenschappers samen met pioniers uit de praktijk om de meerwaarde van inclusieve centra voor kinderen, ouders en medewerkers te onderbouwen. De kennistafel wordt voortgezet door de UvA en het Nji. En samen met de opleiders heeft PACT voor Kindcentra de professionalisering van vakkrachten opgepakt. Het CAOP zet de opleidingentafel voort en buigt zich over vraagstukken als onderwijs op maat en de functiewaardering cao-Kindcentra. Het platform Kindcentra en de afzonderlijke deelnemers van dit platform richten hun pijlen op de landelijke en lokale politiek.

Als je in contact wilt komen met één van de betrokken woordvoerders, kijk dan op de betreffende pagina.

Programmaleiding

Voormalige ambassadeurs

Platform Kindcentra

Kennistafel

Opleidingentafel

Samenwerking PACT voor Kindcentra met kopgroepen