Slider

OenOenHK onderzoekRuim de helft van de ouders (55%) zou graag zien dat de kinderopvang en het basisonderwijs nog beter op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door opvang en onderwijs in hetzelfde gebouw te organiseren. Verder denken zij dat ook winst te behalen valt door de financiering van de dagopvang en buitenschoolse opvang minder ingewikkeld te maken. Ouders zijn over het algemeen tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kind geregeld hebben. Naast de kinderopvang spelen bij bijna de helft van de ouders opa en oma hierin een belangrijke rol. Het zijn de conclusies uit een onderzoek dat Ouders & Onderwijs deed onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Aan het representatieve onderzoek deden 1.346 ouders mee. Het doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school. Ouders & Onderwijs en Het Kinderopvangfonds hebben dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Stichting Voor Werkende Ouders.

Betere samenwerking ontzorgt
Meer dan de helft van de ouders is te spreken over de samenwerking van de basisschool met zowel de dagopvang (56 procent) als de buitenschoolse opvang (65 procent). Over de samenwerking met de buitenschoolse opvang zijn meer ouders tevreden, maar ook meer ouders uitgesproken ontevreden. De helft van de ouders geeft aan dat een betere samenwerking hen zou ontzorgen. De samenwerking tussen basisschool en buitenschoolse opvang bestaat er nu vooral uit dat de tijden afgestemd worden zodat kinderen tijdens studiedagen en vakantie opgevangen worden. Ouders zien graag dat die samenwerking wordt uitgebreid en dat er, meer dan nu, een overdracht is tussen school en kinderopvang als het kind uit school komt. 55% is er voor als school en kinderopvang één organisatie worden. Daarnaast willen ouders graag dat de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden en daarover regelmatig overleg is. Tot slot zien ouders ook mogelijkheden om bepaalde activiteiten (buiten de onderwijstijd om) door andere professionals, zoals bso-medewerkers, te laten uitvoeren, zoals sport en spel.

Gratis kinderopvang
Bijna één op de drie ouders (30%) vindt het huidige financiële systeem te ingewikkeld en slechts 48% vindt het gemakkelijk om toeslag aan te vragen; ouders vinden dat de financiering minder ingewikkeld gemaakt moet worden. Ongeveer de helft van de ouders vindt de kosten voor de opvang passend. Maar hoe meer uren opvang ouders afnemen, hoe vaker ze de kosten te hoog vinden. Een behoorlijke groep ouders is bovendien voorstander van een vorm van gratis kinderopvang: twee dagen gratis dagopvang voor ouders met een laag inkomen (55 procent), twee of meer dagen gratis kinderopvang voor alle kinderen onder de 4 jaar (56 procent) of alle kinderopvang gratis (38 procent). Een meerderheid van de ouders denkt dat een paar dagen gratis kinderopvang voor meer kansengelijkheid zou kunnen zorgen

Meer activiteiten op BSO
Verder vinden ouders (60%) dat de activiteiten die de buitenschoolse opvang organiseert mogen worden uitgebreid. Als het aan ouders ligt biedt de buitenschoolse opvang in ieder geval sport- (61 procent) en creatieve activiteiten (61 procent) aan. Meer dan een derde van de ouders ziet daarnaast graag activiteiten op het gebied van natuur en milieu (46 procent), sociale vaardigheidstraining (40 procent), huiswerkbegeleiding (37 procent), muziekles (36 procent) en anti-pest training (34 procent).

Veruit de meeste ouders zijn tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kind(eren) geregeld hebben. Bijna de helft is tevreden en ruim een derde van de ouders is zelfs zeer tevreden. Bijna drie kwart van de ouders vindt kinderopvang goed voor de ontwikkeling van hun kind. Van de ouders met een kind tussen 0 en 4 jaar ligt dat percentage hoger (81 procent) dan bij de ouders met een kind tussen 5 en 12 jaar lager (68 procent).

Download hier het volledige onderzoek.