Slider

childcareOp 27 november organiseert Childcare International het seminar 'Peuters en kleuters in het IKC: naar een nieuw aanbod voor 3 tot 6 jarigen in het Integraal Kindcentrum'.

In dit seminar laten zij de visie van Denemarken zien op het gewenste aanbod voor de leeftijdsgroep 3-6 jaar. Wat kunnen wij leren van Denemarken en wat van een Nederlands IKC met ruime ervaring op dit gebied? Wat kan de wetenschap ons vertellen over het gewenste aanbod? Welke strategische, bestuurlijke en inhoudelijke keuzes zijn nodig voor een goed verbindend aanbod voor 3 tot 6-jarigen?

Kijk voor meer informatie op de website van Childcare International.

scherderfotoOp dinsdag 3 december 2019 organiseert PACT voor Kindcentra een masterclass voor bestuurders, beleidsmakers en managers onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en overheden uit heel Nederland.

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, gaat in deze masterclass in op de effecten van een rijke, uitdagende (leer)omgeving op het brein van jonge kinderen en hoe kwalitatief goede kindcentra kunnen bijdragen aan deze ontwikkeling.

Tijd: 14.00 – 16.30 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Locatie: Theater de Flint, Coninckstraat 60, Amersfoort

Dit programma wordt u aangeboden door Het Kinderopvangfonds.

hrmonderwijs2018Toekomstlenig onderwijs: anders organiseren, leren en inoveren.
HRM & het Onderwijs is al 11 jaar, met jaarlijks ruim 250 deelnemers, het jaarcongres vóór & dóór HR, bestuur/directie en schoolleiders werkzaam in het onderwijs, van primair onderwijs tot voortgezet onderwijs en van beroepsonderwijs tot hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs en kinderopvang.

equalityOp 28 en 29 november organiseert de Universiteit Utrecht een internationale conferentie over gelijkheid en inclusie in het onderwijs en de maatschappij. Hoe kunnen onderwijspraktijken, beroepscompetenties, lokale en landelijke politiek en systemen/diensten zodanig worden verbeterd dat alle kinderen een goede start krijgen?
De conferentie heeft als doel om up-to-date kennis te bieden en uitwisseling tussen professionals, beleidsmakers en onderzoekers te faciliteren.

Benieuwd naar het programma? Kijk voor meer informatie op de website.

juniLees hier de nieuwsbrief van juni 2019 van PACT voor Kindcentra.