slide2.jpg

pact

De basis van Pedagogisch PACT en PACT voor Kindcentra, helder uitgelegd door middel van animatie en met een interview met Jeannette Doornenbal, voorzitter van de kennistafel van PACT voor Kindcentra. 

Kindcentra 2020

Een initiatief van bestuurders uit de kinderopvang, het onderwijs, jeugdhulp en wethouders voor kindcentra. Deze tweeënhalve minuut durende film geeft inzicht in wensen en opvattingen van Kindcentra 2020 en licht de uitgangspunten toe.

Samenwerking Nederlands

In deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van Interprofessionele samenwerking. 

Samenwerking Engels

In deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van interprofessionele samenwerking. 

Animatie PACTvoorKindcentra ontschottenv1

De ambities en bouwstenen voor een kindcentrum worden in deze animatie op heldere wijze weergegeven.

Film Skoatterwiis

In kindcentrum Skoatterwiss in Oudeschoot, een dorp in Friesland, werken kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp samen om kinderen en ouders beter te ondersteunen. Dit doen zij met behulp van de centrumcoach, die de verbindende factor is tussen kind, ouders en professional.