Slider

Aan de kennistafel werken 8 pioniers uit kindcentra 0-12 jaar en 8 wetenschappers samen om de kennisagenda van PACT voor Kindcentra op te bouwen. Praktijk en wetenschap zijn hierdoor direct verbonden, waarbij de vragen van pioniers leidend zijn voor de inzet van de wetenschap. De wetenschappers buigen zich over de vraag of de aannames over de meerwaarde van integraal en inclusief werken daadwerkelijk onderbouwd kunnen worden.

De praktijkervaringen en de opgebouwde kennis gaan via masterclasses terug naar het veld. Samen met de opleiders stimuleert en faciliteert PACT voor Kindcentra de professionalisering van vakkrachten.
Wetenschappers die deelnemen aan de kennistafel van PACT voor Kindcentra zijn:

Rob Scholte RWO Ru
Ruben Fukkink Hoogleraar Kinderopvang UvA, lector Urban Education HvA
Jeannette Doornenbal Lector Jeugdbeleid Hanzehogeschool Groningen
Pauline Slot Postdoctoraal onderzoeker Universiteit van Utrecht
Tom van Yperen NJi, hoogleraar Monitoring Zorg voor Jeugd RUG
Martijn Willemse Hoofddocent en onderzoeker kenniscentrum Bewegen en Educatie, Hogeschool Windesheim
Guuske Ledoux Wetenschapsdirecteur Kohnstamm Instituut
Annemiek Veen Faculteit der Maatschappij- en gedragswetenschappen