slide2.jpg

Kinderopvang

De kopgroep kinderopvang is in 2014 gestart als onderdeel van Kindcentra 2020 en gaat als zelfstandig samenwerkingsverband door. De kopgroep kinderopvang pleit voor goede voorzieningen voor kinderen van nul tot dertien jaar; daarbij is de samenwerking tussen de partners onderwijs, jeugdhulp, kinderopvang en gemeenten cruciaal en in het belang van kinderen. Die samenwerking kan en moet verder versterkt worden, uitgaande van een krachtige en eigenstandige positie van de kinderopvang, zoals verwoord in het manifest Veranker de unieke expertise van de kinderopvang

Meer informatie is te verkrijgen bij Maaike Vaes via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Primair Onderwijs
Het Pettelaaroverleg, bestaande uit vooraanstaande schoolbesturen, bundelt de krachten van de leden om invloed uit te oefenen, om productieve relaties te leggen, om tot creatieve combinaties te komen en om partijen samen te brengen rond strategische issues en partnerships te creëren. Al in 2013 hielden zij een vurig pleidooi voor écht integrale kindcentra in de notitie ‘The making of Een Integraal Kindcentrum’. 

De leden van de expertgroep School en Omgeving vormen de raadgevers aan het algemeen bestuur van de PO-Raad over onder meer de Kindcentra. De PO-Raad heeft zich volledig achter het concept kindcentra geschaard als verwoord door de regiegroep Kindcentra 2020. De PO-Raad werkt in het Zespartijenoverleg (BMK, BK, VNG, Sociaal Werk Nederland, Jeugdzorg Nederland en PO-Raad) o.a. de vervolgafspraken uit die voortkomen uit het advies van de Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang ‘Tijd om door te pakken’. Met praktijkvoorbeelden zal duidelijk worden dat ook de landelijke overheid niet meer om het concept 'Samenwerking opvoeding-ondersteuning-opvang en onderwijs' heen kan.


Contactpersoon: Anneke Risselada (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Wethouders voor Kindcentra
De Kopgroep Wethouders voor Kindcentra, is een kopgroep binnen de VNG, die in 2010 is gestart op initiatief van de VNG en het project Andere Tijden in Onderwijs en Opvang. De Kopgroep is opgericht om de ontwikkeling van moderne kindcentra vanuit de gemeenten te stimuleren. De Kopgroep bestaat uit bijna 40 wethouders die zich inzetten om lokaal de verbinding te maken met de gemeentelijke taken op het terrein van jeugdhulp, passend onderwijs en participatie. Het streven is gericht op een duurzame krachtige lokale pedagogische infrastructuur voor kinderen en ouders. Dit moet leiden tot o.a. meer inclusie, gelijke kansen, normaliseren en minder jeugdhulp gebruik. IKC’s zijn een instrument in deze ontwikkeling. Wethouders fungeren vaak als katalysator om vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid samenwerking tussen partners uit het veld te stimuleren en realiseren. Gemeenten nemen hierin steeds meer de regierol (niet hiërarchisch). Meer informatie over deze regierol vind u in de handreiking.

De Kopgroep komt minstens 4 keer per jaar bijeen, online en fysiek op werkbezoeken. De Kopgroep biedt een setting voor het uitwisselen van ideeën/ervaringen, het brengen van inspiratie en informatie (bijvoorbeeld rondom landelijke ontwikkelingen vanuit het Rijk of VNG), en ook voor het samen optrekken bij beleidsbeïnvloeding.

De coördinatie van de Kopgroep wordt verzorgd door VNG en bureau Zunderdorp, contactpersoon: Maaike Zunderdorp (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Jelle de Vries (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 


Jeugdhulp voor inclusieve kindcentra
Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden, is als samenwerkingspartner betrokken bij de ontwikkelingen rondom Kindcentra 2020. Zij zet zich op verschillende wijzen in om het gedachtegoed en de praktijk te ondersteunen, bijvoorbeeld in de contacten met hun eigen leden, gemeenten, ketenpartners en samenwerkingsverbanden.


Contactpersoon: Florian Bootsman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)