Slider

BouwstenenDe kopgroep kinderopvang, onderdeel van Kindcentra 2020, heeft het initiatief genomen om samen met de kopgroep onderwijs een ‘format samenwerkingsovereenkomst’ te ontwikkelen. Dit format is een handreiking van PACT voor Kindcentra voor de praktijk. Want waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden, als er al tal van goede voorbeelden zijn? Heb je de intentie om een samenwerking aan te gaan, dan kun je met behulp van dit format je eigen samenwerkingsovereenkomst samenstellen.

Kindcentra 2020In januari 2014 zaten 16 bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en gemeentebestuur bij elkaar in Utrecht onder voorzitterschap van Gijs van Rozendaal. Deze bestuurders hadden een missie, een verlangen maar over en weer hadden ze ook oordelen en vooroordelen. Ze kenden elkaar niet maar na een bijeenkomst van vijf uur trokken ze gezamenlijk een stevige conclusie.

BeroepsbeeldHet beroepsbeeld medewerker IKC laat een breed beeld zien van de rollen en taken die medewerkers uitvoeren in een IKC. Dat is mooi maar hoe zorg je voor een goede aansluiting tussen de opleidingen en de praktijk? In navolging op de ontwikkeling van het beroepsbeeld besloot de opleidingentafel van PACT voor Kindcentra een verdiepingsslag te maken door het inrichten van drie verschillende proeftuinen. In deze proeftuinen wordt op verschillende manieren onderzocht hoe de vragen van het werkveld vertaald kunnen worden naar een passend aanbod van professionalisering. Welke onderzoeksvragen zijn er geformuleerd en wat zijn de verwachte opbrengsten?

Visual verrijkte omgeving 191212“Jullie doen buitengewoon goed werk en dat geeft een fijn gevoel. Er komt namelijk dopamine vrij als je resultaat van je werk ziet. Het gevoel van: dit wil ik voor elk kind…, daar word je gelukkig van. Dus ga je er vervolgens voor zorgen dat een kind leert en het zelf denkt: ‘ik wist niet dat ik dat kon’. Dat maakt dat er een intens verlangen naar een volgende stap ontstaat bij die kinderen; naar meer. Elk gebied in de hersenen heeft een eigen bijdrage aan het beloningsysteem. Dat dat zo werkt, geweldig. Daar werkt u de hele dag aan mee, prachtig!”

Actief OuderschapIn een kindcentrum denken, doen en beslissen ouders mee in het reilen en zeilen van het hele kindcentrum. Voor goede gesprekken en gezamenlijke besluitvorming is een stevige relatie essentieel. Vanuit verschillende posities, achtergronden en verantwoordelijkheden samenwerken aan een veilige, warme opgroeiplek voor alle kinderen is zo makkelijk nog niet. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om hierbij ondersteund te worden.