Slider

JeannetteDoornenbalTijdens de zomer geeft Vakblad Vroeg vier themanieuwsbrieven uit. In iedere nieuwsbrief is een aantal  interviews met wetenschappers opgenomen die eerder gepubliceerd zijn in het kwartaalmagazine VROEG. Zo komt ook weer het  interview met Jeannette Doornenbal voorbij waarin zij verteld over de intensivering van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en zorg. 

Het hele interview kun je hier lezen.

MarcoSnoekMarco Snoek, lector Leren & Innoveren aan de Hogeschool van Amsterdam stelt de vraag: hoe kunnen we professionals handvatten geven om te zien ‘waar sta ik nu en waar wil ik heen’. Ook binnen kindcentra hebben medewerkers behoefte aan inzicht in de verschillende rollen die in een kindcentrum nodig zijn en hoe zij zich daar verder in kunnen ontwikkelen. Lees de column van Marco Snoek in de komende BBMP.

Kindcentra2020PACT voor Kindcentra heeft op 27 maart tijdens een bijeenkomst op Nyenrode het onderzoeksrapport van Oberon Samenwerking in beeld 2 aangeboden aan de ministeries van SZW en OCW. In aansluiting hierop heeft de regiegroep Kindcentra 2020 het rapport verstuurd naar de vaste Kamercommissies van SZW en OCW. Om tot verantwoorde beleidskeuzes te komen is het van belang dat het kabinet en de Tweede Kamer op de hoogte zijn van de meest actuele ontwikkelingen, zodat adequaat ingespeeld kan worden op kansen en risico’s.

KopgroepbijeenkomstDe kopgroep wethouders nodigde de kopgroepen onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang uit om samen stappen te zetten in de vorming van kindcentra. Deze vier kopgroepen vormen samen Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra. Onder bezielende leiding van wethouder Samir Bashara keken de leden van de kopgroepen door elkaars bril naar de samenwerking: wat kan ik doen en wat kunnen we daar samen in betekenen?

Knipsel“We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk.
Uiteindelijk draait transformeren om onszelf. Als het niet lukt, lopen we in feite zelf vast. Ik heb geen recept, zo gemakkelijk is het niet. Het is uw eigen weg die u moet gaan.” Met die woorden opende Jan Rotmans - hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid en oprichter van onder meer Urgenda en Nederland Kantelt - zijn bijdrage aan de tweede PACT voor Kindcentra masterclass van 2019. Voor een bomvolle zaal in de Observant in Amersfoort hielden hij en de directeur van kindcentrum Mondomijn, Joke Tillemans, op woensdag 10 april een gloedvol betoog over transformeren; van strategie naar praktijk.