slide2.jpg


"De tijd in Nederland is rijp om een stap vooruit te zetten in de samenhang van voorzieningen voor de ontwikkeling van jonge kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Daarom heeft een aantal partijen besloten de volgende verklaring te onderschrijven. De partijen streven naar een aanpassing van de huidige wetgeving zodat:

  • Alle kinderen recht krijgen op een minimaal aantal uren toegang tot een voorziening voor kinderopvang; 
  • Het mogelijk wordt kindcentra te vormen waar, vanuit één organisatie, primair onderwijs en kinderopvang kan worden aangeboden. Deze mogelijkheid wordt als optie toegevoegd aan de bestaande voorzieningen van onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen.Partijen verklaren dat zij zich de komende jaren, elk vanuit hun eigen beïnvloedingssfeer, in zullen spannen om kindcentra zodanig op de politieke agenda te krijgen dat het toegangsrecht en kindcentra uiterlijk in 2020 een wettelijk kader hebben."

Het netwerk van branches en maatschappelijke organisaties, verenigd in het Platform Kindcentra, draagt actief het gedachtegoed van kindcentra uit. Zij hebben hun krachten gebundeld op onderstaande tekst en dragen elk op hun eigen wijze bij aan de realisatie van kindcentra.

Het platform bestaat uit de volgende leden:

Actief Ouderschap
ActiZ Jeugd
Algemene Vereniging Schoolleiders
Bernard van Leer Foundation
BOINK
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
CAOP
CNV onderwijs
FNV
GGD GHOR Nederland
IKOOK
Jeugdzorg Nederland
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Méér Muziek in de Klas
Nederlands Jeugd Instituut
NOC*NSF
PPINK
Stichting Voor Werkende Ouders
Vakcentrale voor professionals
Vereniging Netwerk Kindcentra
Verus
VNG
Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte OK
WomenInc.
Zosja

Deelnemer aan het overleg: Kennistafel Kindcentra

De brancheorganisaties kunnen desgewenst als waarnemend lid aansluiten.