slide2.jpg

LeonardGelukVol trots presenteren wij de handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen. Samir Bashara, wethouder in Hoorn, en Gijs van Rozendaal, voorzitter van de regiegroep Kindcentra 2020 hebben deze handreiking op vrijdag 5 februari online aangeboden aan Leonard Geluk, algemeen directeur van de VNG. 

De handreiking is gemaakt voor wethouders door wethouders, voor ambtenaren door ambtenaren en geeft antwoord op de vraag hoe meer samenhang te creëren tussen kinderopvang, primair onderwijs en kindnabije zorg. Dat is namelijk geen eenvoudige opgave. Deze handreiking vat ervaringen samen. Kern van de handreiking is een dashboard waarop je alle knoppen vindt waaraan je kunt draaien als je samenwerking wilt stimuleren. Het dashboard bestaat uit twee delen: het waarom en het hoe. De handreiking helpt gemeenten en partners bij het inrichten van het proces om lokaal meer samenhang in de kindvoorzieningen te realiseren.

SamirBashara 1000Samir Bashara, wethouder in Hoorn 
“Het wordt hoog tijd dat ‘school’, of liever nog de opvolger van dit fenomeen, een plaats wordt waar álle domeinen van ontwikkeling volwaardig aan bod komen. We organiseren dat nu nog te veel in solitaire voorzieningen. Gemeenten kunnen een doorslaggevende rol spelen in het doorbreken van de barrières tussen die voorzieningen. Mijn appèl aan al mijn collega-wethouders is: laten we die kans pakken.”

 

Ik hoop dat deze handreiking u helpt stappen te zetten en ik wens u veel leesplezier!

Gijs van Rozendaal
Voorzitter regiegroep Kindcentra 2020 

 

Download hier de handreiking Lokaal samenwerken aan kindvoorzieningen. 
Bekijk hier de opname van de aanbieding aan Leonard Geluk.