Slider

ReflectieDe PACT voor Kindcentra ambassadeurs doen een oproep aan iedereen die werkt met kinderen om samen terug te kijken op de afgelopen periode. Lees hun reflectie in de blog ‘bijzondere tijden’ en bekijk de handige handreiking met voorbeeldvragen die zij hebben geformuleerd om het gesprek met kinderen in de groep aan te gaan.

 

Bijzondere tijden......

Zo sta je met duizenden mensen onbezorgd carnaval te vieren en zo is er enkele weken later een grote donderwolk, corona genaamd, die ons land en de rest van de wereld ‘dicteert’. We zagen de ziekenhuizen vollopen en het aantal mensen dat per dag overleed toenemen. Delen van ons land werden hard getroffen en de kans, dat ook jij iemand in je directe omgeving kende die corona had, nam toe.

Op 15 maart jl. werd duidelijk dat de scholen en de kinderopvang dicht gingen; om pas weer open te gaan op 11 mei. Online onderwijs werd met grote urgentie en betrokkenheid ingericht. Kinderen konden alleen nog naar de kinderopvang als ouders een vitaal beroep hadden. Alles werd anders…….

In de afgelopen periode is er veel gezegd en geschreven over ‘het nieuwe normaal’; de 1,5 meter samenleving met nieuwe vormen van werken en leren. Met elkaar zijn we in een ander tijdperk aangekomen. Dat geldt ook voor onze activiteiten als ambassadeur van PACT voor Kindcentra. Corona biedt ons de kans op reflectie. Reflectie op hoe in het ‘nieuwe normaal’ onderwijs vorm gegeven wordt. Wat is dan eigenlijk onderwijs? Wat is belangrijk? Wat leren we onze kinderen in deze tijd? Taal en rekenen of juist het omgaan met onzekerheid, kunnen delen wat hen bezighoudt, zich staande houden binnen het ‘nieuwe normaal’? Er werd in de media ook gesproken over het oplopen van achterstanden, met name bij kinderen in kwetsbare situaties. Wat is eigenlijk een achterstand? Ten opzichte van wie? De kinderen die in kwetsbare situaties verkeerden/verkeren mochten later alsnog gebruik maken van noodopvang. Wat maakt dat deze kinderen niet direct in beeld waren voor noodopvang? Waarom noemen we dat eigenlijk noodopvang? Hoe organiseren we juist voor deze kinderen dat zij in principe altijd een beroep kunnen doen op opvang? Is opvang het juiste woord? Of gaat het hier om gelijke kansen, inclusie?

Kortom in onze reflectie kwamen veel onderwerpen aan bod. Een belangrijk onderwerp is voor ons: welke krachten zijn er aangeboord in deze bijzondere tijden? Over hoeveel en vooral welke veerkracht beschikken de kinderen? Wat zijn geleerde lessen in de ‘online tijd’? Wat hebben wij maar jullie ook gezien wat kinderen eigenlijk heel goed zelf kunnen? Of juist niet. Wat vinden kinderen zelf? Hoe kijken zij terug op de afgelopen weken? En vooral: wat willen ze graag meenemen en/of behouden nu iedereen weer aanwezig is? Dezelfde vragen hebben we ook aan ouders.

Wij, PACT voor Kindcentra ambassadeurs, roepen iedereen die met kinderen werkt op, om samen terug te kijken en vooral vooruit te kijken. Benut het potentieel van de kinderen en de ouders, de geleerde lessen. Laten we deze bijzondere tijden gebruiken als opmaat naar de toekomst. Om het nog beter te kunnen doen voor àlle kinderen!  We hebben een handige handreiking opgesteld met voorbeeldvragen aan de hand waarvan pedagogische medewerkers en/of leerkrachten het gesprek met de kinderen in hun groep aan kunnen gaan. Download hem hier.