slide2.jpg

Kindcentra2020De regiegroep Kindcentra 2020 vertegenwoordigt vier kopgroepen van bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, jeugdhulp en gemeenten en richt zich de ontwikkeling van kindcentra (intensive samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp). Op 13 april stuurde zij een brief aan informateur Tjeenk Willink met het pleidooi om binnen de aankomende kabinetsperiode zes maatregelen door te voeren:

1) Toegankelijkheid voor alle kinderen van nul tot vier jaar.
2) Toegankelijkheid voor alle kinderen van vier tot en met twaalf jaar.
3) Loslaten van de arbeidseis.
4) Betaalbaar voor elke ouder.
5) Wijziging stelsel van financiering.
6) Samenwerking kinderopvang en onderwijs faciliteren.

Download de brief aan de informateur