slide2.jpg

180516 nederlandse gemeentenDe nieuwe gemeenteraden zijn inmiddels geïnstalleerd, sommige gemeenten hebben al een nieuw college, andere zijn daar nog volop mee bezig. Een mooi moment voor Kindcentra 2020 om gemeenten te wijzen op de rol die zij kunnen spelen in de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn. De Stichting van het Onderwijs riep de nieuwe (of nieuw gekozen) raadsleden al op de samenwerking te versterken. Kindcentra 2020onderschrijft dit pleidooi en voegt daar het belang van toegankelijkheid aan toe. Pedagogische voorzieningen van hoge kwaliteit zijn prachtig, maar dan moeten wel alle kinderen daar terecht kunnen.