slide2.jpg

180606 plaatjeOnder voorzitterschap van Jeannette Doornenbal (lector aan de Hanze hogeschool) hebben koplopers van kindcentra en wetenschappers uit diverse onderzoeksinstituten de kennisagenda Pact voor Kindcentra opgesteld en zijn twee onderzoekstrajecten uitgezet.

Net als bij Pedagogisch PACT is in het nieuwe programma PACT voor Kindcentra een belangrijke plaats voor de wetenschap weggelegd. Aan de kennistafel zitten, naast vertegenwoordigers van kindcentra, het Kohnstamm instituut, de Radboud Universiteit, de Hogeschool van Amsterdam en het Nederlands Jeugdinstituut onder voorzitterschap van Jeannette Doornenbal (lector aan de Hanzehogeschool).

NOC*NSF, lid van Platform Kindcentra is mede-initatiefnemer van het nationale sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ dat op 26 juni is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Kinderopvangfonds is medeondertekenaar van het deelakkoord 'van jongs af aan vaardig'.

180625 NOCNSF 250x125In aanloop naar de ondertekening van het Sportakkoord op 29 juni, is 25 juni de campagne: Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten van start. De campagne is een initiatief van de KNVB, NOC*NSF (lid van het platform Kindcentra) en TeamNL. De boodschap wordt uitgedragen door Nederlandse talent- en bondscoaches (= de sportwereld, sportambassadeurs) en is gericht aan ouders, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, gemeenten, kabinet, politiek, sportbonden, sportclubs, trainers, coaches en kinderen.

Nederlandse kinderen zijn wereldkampioen stilzitten Stop bewegingsarmoede onder kinderen, beweeg mee!

180614 vertomgroep

Woensdag 30 mei vond er in Utrecht een ‘ontmoetingsdag onderwijsvernieuwing: de belofte aan het kind’ plaats. Deze drukbezochte dag was georganiseerd door Operation Education in samenwerking met de Verenigde TOM Groep en Education Warehouse.

Er zijn verschillende netwerken, verenigingen en bewegingen rondom vernieuwend onderwijs en opvang. Veel mensen uit deze netwerken zijn op zoek naar een gezamenlijke set van waarden, een heldere richting die de vernieuwing ondersteunt. Daarom organiseerden zij een ontmoeting waarbij bestuurders, directeuren en adviseurs uit onderwijs en kinderopvang elkaar kunnen vinden en versterken, op vragen als: Wat zijn onze gezamenlijke drijfveren voor het onderwijs en de samenleving waarnaar we streven? En hoe kunnen we dat met elkaar in verbinding brengen en betekenis geven?

180608 CorrespondentArme en rijke kinderen zitten steeds minder vaak bij elkaar in de klas (en daar is wat aan te doen).

De segregatie in het Nederlandse basisonderwijs overtreft die van de scherpst gesegregeerde steden in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Vooral academisch geschoolde ouders kiezen voor scholen met kinderen die op die van hen lijken, blijkt uit unieke en alarmerende cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Oorzaak: de vrije schoolkeuze.

Half april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse De Staat van het Onderwijs. Het aantal kinderen dat na de basisschool slecht kan lezen en rekenen, is toegenomen, luidde een van de bevindingen.