slide2.jpg

190205 Titel“ KINDCENTRUM: TRANSFORMEREN EN BOETSEREN ”

Het opbouwen van integrale voorzieningen voor kinderen, samen met kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vraagt van alle partners meer dan het inbrengen van expertise en middelen. De ontwikkeling van een gezamenlijke visie, gemeenschappelijke concepten, taal én praktijk is een transformatieproces: ingrijpende veranderingen voor de betrokken medewerkers én organisaties. 

De masterclass zit inmiddels vol. U kunt zich niet meer opgeven voor de bijeenkomst.

181217IMPACTDeze IMPACT special is verschenen in navolging van de masterclass die PACT voor Kindcentra begin oktober organiseerde. Daarin nam Ruud Veltenaar de bezoekers mee in de huidige en toekomstige transformaties in de samenleving en de gevolgen voor het leren en ontwikkelen van onze kinderen.

Beleidmakers en bestuurders uit het basisonderwijs, kinderopvang en de jeugdhulp reageerden op wat dat voor hun sector betekende. Je leest erover in de IMPACT.
We interviewden een brigadier van ‘anders leren’, die schoolleiders ondersteunt bij het anders organiseren van het leerproces. Bestuurders en schoolleiders in Zeeland vertellen hoe zij het scholenlandschap in hun regio stap voor stap veranderen.

181212 Closing confOp 23 en 24 mei 2019 vindt er in Amsterdam een afsluitende conferentie plaats van het Eramus+ project ‘Social Inclusion, Education and Urban Policy for Young Children’. In dit project, dat mede door PACT is geïnitieerd, participeren zes Europese steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam. Zet deze data vast in uw agenda.

181212 beroepInnovatieve opleiders uit de hbo- en mbo-wereld zijn, aan de Opleidingentafel van PACT voor Kindcentra, met elkaar en met vertegenwoordigers van de PO-raad, MBO-Raad, FCB, CAOP en andere stakeholders in gesprek. Aan die tafel delen zij kennis en initiatieven en zetten zij nieuwe thema’s op de kaart. De Opleidingentafel sprak op 11 december 2018 over het voorstel om een ‘beroepsbeeld, werken in een kindcentrum’ te formuleren.

Logo Kindcentra 2020Kamerleden organiseerden een rondetafelgesprek (22 november jl.) over de adviezen van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang en de Kabinetsreactie die daarop volgde. De Kamerleden onderzochten met genodigden uit de praktijk en vanuit de wetenschap naar mogelijkheden om recht te doen aan die adviezen. Op 13 december gaan de Kamerleden hierover het gesprek aan met staatssecretaris Van Ark.

Kindcentra 2020, onderdeel van PACT voor Kindcentra, stuurde de Kamer een brief.