slide2.jpg

Op 12 juni heeft PACT voor Kindcentra een ‘opleidingentafel’ georganiseerd. Deze volgt op een aantal ‘tafels’ die Pedagogisch PACT eerder georganiseerd heeft en die in maart 2017 hebben geleid tot een aantal adviezen voor het werkveld, de opleidingen en de sociale partners. Naast innovatieve opleidingen waren ook vertegenwoordigers van sociale partners aanwezig. Samen met hen is verkend wat PACT voor Kindcentra de komende jaren kan bijdragen aan meer integrale opleidingen. 

Het resultaat van deze opleidingentafel is dat PACT voor Kindcentra in het najaar van 2018, op basis van een alumni-onderzoek, een publicatie publiceert over de vraag: kunnen studenten die nieuwe (aanvullende) opleidingen/modules (AD PEM) gevolgd hebben ook daadwerkelijk in integrale pedagogische voorzieningen aan het werk? Is er voldoende ‘nieuwe’ werkpraktijk?

Verder is het van groot belang dat er een landelijk beeld komt van de ‘rollen’ die in een integrale pedagogische omgeving gewenst zijn. Dat is niet hetzelfde als een ‘functiegebouw’, en daar wordt door alle betrokkenen nu geen prioriteit aan gegeven. PACT voor Kindcentra onderzoekt hoe zij een overzicht van gewenste rollen met partners kan maken.

Alle deelnemers waarderen de opleidingentafel als een inhoudelijk en neutraal platform dat uitermate geschikt is voor nader overleg en nadere verdieping. Meerwaarde heeft met name de actieve aanwezigheid van de branches en de sociale partners, naast het werkveld en opleidingen. Daarom wordt de opleidingentafel voorlopig gecontinueerd.