slide2.jpg

Als bestuurder van stichting kinderopvang Langedijk zag Monique Mul nog te vaak dat expertise, kennis en ervaringen verdwijnen als het kind overgaat naar het basisonderwijs. Dat moest en kon anders.

mmul2

Het leidde tot de ontwikkeling van ‘Kind[in]’; een digitaal kind volgsysteem dat volgt waar een kind staat en hoe een kind zich in de 0 tot 6-jarige leeftijd spelenderwijs ontwikkelt. Monique Mul: “Het kijkt vanuit de talenten en de mogelijkheden van het kind. Hierbij zoeken wij de verbinding met het kleuteronderwijs.” “Het is een geweldig instrument om het kind te volgen”, reageert Monique Mul enthousiast.

rpeetersOp uitnodiging van kwartiermaker René Peeters heeft PACT voor Kindcentra haar ervaringen en visie ingebracht bij de vraag hoe onderwijs, kinderopvang, gemeenten en jeugdhulp effectief kunnen samenwerken. Peeters werkt in opdracht van de Brede Coalitie Onderwijs Zorg Jeugd waarin 17 brancheorganisaties en belanghebbenden zich hebben verenigd.

181016 BTWOp 10 oktober is de handreiking BTW gepubliceerd door het ministerie van SZW. Deze handreiking is een belangrijke doorbraak in de mogelijkheden om primair onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie aan te kunnen gaan bieden. Een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie kunnen op basis van deze handreiking onder voorwaarden een fiscale eenheid voor de BTW vormen. Daarmee wordt een belangrijke belemmering weg genomen om te gaan werken vanuit één team en één leiding.

181002 MC1

Anders leren, anders werken, anders organiseren. Onder die titel organiseerde PACT voor Kindcentra op 2 oktober haar eerste masterclass. Na een inspirerende keynote van filosoof, friskijker en bijzonder hoogleraar Ruud Veltenaar scherpten meer dan honderd mensen uit kinderopvang, onderwijs, zorg en gemeenten samen hun gedachten over de toekomst van leren en wat dat betekent voor het onderwijs, kinderopvang en zorg.

181016 CAOPElk kindcentrum heeft zijn eigen verhaal want ‘voor het integraal kindcentrum bestaat geen blauwdruk en dat is maar goed ook’.
De publicatie ‘Integrale kindcentra: van visie naar uitvoeringspraktijk’ van het CAOP en de KPC groep gaat het over het proces om tot een kindcentrum te komen en het soort leiderschap dat daarvoor nodig is. Van een strategische visie op kindontwikkeling tot het betrekken van kinderen, ouders en organisaties in de wijk of dorpskern als de bibliotheek en zorg en welzijn. Het boek biedt vooral directeuren kinderopvang en schoolleiders handvatten voor een passende aanpak van kindcentra in de lokale omgeving.