slide2.jpg

180925 Iedereen talentOp de landelijk IKC dag (21 september) start Luk Dewulf met een inspirerende keynote over ‘Kiezen voor Talent’. Met zijn verhaal weet hij de zaal met een paar honderd mensen uit onderwijs, zorg, kinderopvang en gemeenten direct te pakken. Het begrip ‘talent’ benoemt Luk als alle activiteiten die je een gevoel van voldoening opleveren, je in ‘flow’ brengen en waarbij je authentiek jezelf kunt zijn. En, niet onbelangrijk: talent is er alleen wanneer het ook gezien wordt!

In de praktijk van onderwijs, opvang en zorg ziet hij twee perspectieven op (talent)ontwikkeling van kinderen:

  1. Het willen weg werken van tekorten. Er wordt een norm gesteld en we laten kinderen oefenen en oefenen, we bieden behandeling en stellen regels op zodat kinderen zoveel mogelijk deze norm gaan bereiken. Met andere woorden de afstand tussen waar het kind in zijn ontwikkeling zit en de norm waar het gezien zijn/haar leeftijd en potentie zou moeten zitten dient zoveel mogelijk te worden ingelopen.
  2. Het ontwikkelen van sterktes. Ieder kind heeft zijn/haar eigen leer- en ontwikkellijn. We sluiten dan zoveel mogelijk aan bij de intrinsieke wens van het kind om te willen groeien en we versterken en stimuleren waar het kind goed in is.

Deze twee perspectieven klinken wellicht niet zo revolutionair of vernieuwend. En velen zullen zeggen dat zij op hun kindcentrum uiteraard bezig zijn met het ontwikkelen van sterktes van kinderen en dat er volop sprake is van talentontwikkeling. Maar is dat in de praktijk wel zo? Hoe vaak zijn we als professionals toch niet bezig met het eerste perspectief? Hebben we expliciete of impliciete normen waar kinderen aan moeten voldoen? En zijn er dan kinderen die niet in onze gestelde normen passen en dus uitvallen?
Op een luchtige toon en met humor brengt Luk de zaal hierover aan het nadenken.

Talentontwikkeling is een prachtig uitgangspunt van een kindcentrum waarin onderwijs, opvang en zorg interprofessioneel samenwerken vanuit een gezamenlijke visie. Stel dat alle medewerkers werken vanuit het perspectief dat zij er zijn om de sterke kanten van kinderen te stimuleren! Dat het gaat om flow-ervaringen en ruimte geven aan kinderen om authentiek te mogen zijn. Wat zou dat veel kansen bieden om talenten te laten groeien!

Tot slot brengt Luk de talentfluisteraars naar voren. Dit zijn de professionals die kinderen helpen om zich bewust te worden van hun talent. Naar mijn idee zou iedereen die met kinderen werkt een talentenfluisteraar moeten (willen) zijn!

Margôt Koekkoek, ambassadeur PACT voor Kindcentra

Tip: Lees het kinderboek van Luk Dewulf: ‘Iedereen talent’