Slider

   

181212 Impact

IMPACT 2019

Deze IMPACT is gewijd aan ‘anders leren,
anders organiseren’ en bevat tal van voorbeelden
hoe door onderwijsvernieuwing en intensieve
samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en
zorg de werkdruk voor medewerkers en in het
bijzonder voor leerkrachten kan verminderen
en het werkplezier toeneemt.

Bekijk in pdf
181031 handreiking

Handreiking btw in de samenwerking
tussen Onderwijs en Kinderopvang

De “Handreiking btw in de samenwerking tussen
Onderwijs en Kinderopvang”
(Ministerie SZW,
10 oktober 2018) is een belangrijke doorbraak
in de mogelijkheden om primair onderwijs en
kinderopvang vanuit één organisatie aan te
kunnen bieden. Een onderwijsinstelling en een
kinderopvangorganisatie kunnen in de
samenwerkingsvormen die in deze Handreiking
worden geschetst, onder voorwaarden een fiscale
eenheid voor de btw vormen. In deze Nieuwsbrief
Special staat de regiegroep Kindcentra 2020 stil
bij de betekenis van deze Handreiking.

Bekijk in pdf
180620 flyer

Overzichtsfolder van PACT voor Kindcentra

In het magazine ‘De Oogst van PACT’ worden
de opbrengsten van het project Pedagogisch PACT
samengebracht. Hierin vind je artikelen van de
projectleiders, medewerkers in de proeftuinen,
de ambassadeurs van PACT, het wetenschapsteam
en de leden van de adviesgroep.

Bekijk in pdf
De Oogst van PACT VP

De Oogst van PACT

In het magazine ‘De Oogst van PACT’ worden
de opbrengsten van het project Pedagogisch PACT
samengebracht. Hierin vind je artikelen van de
projectleiders, medewerkers in de proeftuinen,
de ambassadeurs van PACT, het wetenschapsteam
en de leden van de adviesgroep.

Bekijk in pdf

Bestel

PLEK VP

Plek voor ieder kind, met Jeannette Doornenbal

“Inclusie is in Nederland ver te zoeken. Ondanks
het erkende belang van inclusie voor een sterke
pedagogische omgeving voor kinderen. Jeannette
Doornenbal pleit voor een nationale doorbraak.
In dit boekje formuleert zij vier stappen om
deze opdracht te realiseren: waar kan wat
gedaan worden, door wie en hoe.”

Bekijk in pdf

Bestel

 Samen aan de slag 1

Samen aan de slag brochure

Samen aan de slag is een compacte samenvatting
van de resultaten van drie jaar Pedagogisch PACT.

Bekijk in pdf

Bestel

inclusie wetenschapsrapport

Rapport wetenschapsteam PACT
(Volledig rapport)

 

Rapport wetenschapsteam PACT
(Samenvatting)

Bekijk in pdf

 

Bekijk in pdf

 180606 1 Brochure GR2018 def 1

Kindcentra 'goed voor kinderen'
over de regierol van gemeenten

Deze brochure omschrijft de rollen die gemeenten
kunnen vervullen in de versterking van de samenwerking
tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn
(incl. cultuur, sport en burgerschapsvorming).

Bekijk in pdf
180606 2 Petitie Kindcentra tekst 1

Petitie kindcentra 2020

Deze petitie is medio juni 2017 aangeboden aan de Tweede
Kamercommissies SZW en OCW door het platform Kindcentra,
de vijf brancheorganisaties en Kindcentra 2020.

Bekijk in pdf
180606 3 motivatie toegangsrecht 4 12 jaar 1

Motivatie toegangsrecht bso

Over het belang van een toegangsrecht voor
vier- tot en met twaalfjarigen van tien uur per week.

Bekijk in pdf
180606 4 Ouders over kindcentra portretten 1

Ouders over kindcentra – portretten

Hoe denken ouders over kindcentra? Wat verwachten ouders er van
als ze er voor het eerst mee kennismaken? Met welke motieven
kiezen zij voor een kindcentrum en welke meerwaarde zien zij als
hun kinderen er enkele aren ervaring mee hebben opgedaan?

Bekijk in pdf
180506 5 Huisvesting Kindcentra 2020 1

Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020

Een beschrijving van de vraagstukken rondom huisvesting die
zich voordoen als de doelen van Kindcentra 2020 gerealiseerd
worden. De notitie biedt interessante aanknopingspunten
voor gemeenten, onderwijs- en kinderopvangpartners die nu
al werken aan kindcentra.

Bekijk in pdf
180606 6 Boek Kindcentra 2020 1

Kindcentra 2020, een realistisch perspectief

Dit boek biedt contouren om kindcentra wettelijk mogelijk
te maken. Het beschrijft de pedagogische uitgangspunten voor
een kindcentrum, biedt oplossingen voor de belemmeringen
op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in
kindcentra, laat zien hoe kindcentra een ankerpunt kunnen zijn
binnen het sociaal domein, hoe kindcentra juridisch verankerd
kunnen worden en berekent hoeveel deze plannen kosten.

Liever een boek in handen? Via deze link bestel je hem. 

Bekijk in pdf