slide2.jpg

Beroepsbeeld IKC opbrengsten proeftuinen

Naar aanleiding van het ontwikkelde beroepsbeeld medewerker Integraal Kindcentrum zijn in het land drie proeftuinen gestart (Hogeschool Rotterdam, KPZ/campus Kind en Educatie en Signum en Fontys). Het gezamenlijk doel: de behoefte van het werkveld vertalen naar een aanbod op maat voor professionalisering. De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in deze notitie. 

Download de PDF