slide2.jpg

Omslag betrokken jpg
Met filmpjes, interviews met betrokkenen, onderzoeksresultaten en praktische tips laten we zien hoe belangrijk de samenwerking met ouders is, hoe ouders kijken naar kindcentra en hoe zij hun partnerschap met professionals ervaren en er invulling aan geven. De handreiking is een bron van inspiratie voor professionals die aan de slag willen met het vormgeven van het PACT tussen ouders en kindcentra.
Klik hier voor het digitale, interactieve magazine