slide2.jpg

PLEK VP

Inclusie is in Nederland ver te zoeken. Ondanks het erkende belang van inclusie voor een sterke pedagogische omgeving voor kinderen. Jeannette Doornenbal pleit voor een nationale doorbraak. In dit boekje formuleert zij vier stappen om deze opdracht te realiseren: waar kan wat gedaan worden, door wie en hoe.

Bekijk in pdf
Bestel

Samen aan de slag 1

Samen aan de slag is een compacte samenvatting van de resultaten van drie jaar Pedagogisch PACT.

Bekijk in pdf
Bestel

inclusie wetenschapsrapport

Rapport wetenschapsteam PACT
(Volledig rapport)

 Bekijk in pdf

Rapport wetenschapsteam PACT
(Samenvatting)

Bekijk in pdf

180606 1 Brochure GR2018 def 1

Over de regierol van gemeenten

Deze brochure omschrijft de rollen die gemeenten kunnen vervullen in de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn (inclusief cultuur, sport en burgerschapsvorming).

Bekijk in pdf

180606 6 Boek Kindcentra 2020 1

Dit boek biedt contouren om kindcentra wettelijk mogelijk te maken. Het beschrijft de pedagogische uitgangspunten voor een kindcentrum, biedt oplossingen voor de belemmeringen op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in kindcentra, laat zien hoe kindcentra een ankerpunt kunnen zijn binnen het sociaal domein, hoe kindcentra juridisch verankerd kunnen worden en berekent hoeveel deze plannen kosten.

Liever een boek in handen? Via deze link bestel je hem. 

180606 2 Petitie Kindcentra tekst 1

Deze petitie is medio juni 2017 aangeboden aan de Tweede Kamercommissies SZW en OCW door het platform Kindcentra, de vijf brancheorganisaties en Kindcentra 2020.

Bekijk in pdf

180606 3 motivatie toegangsrecht 4 12 jaar 1

Over het belang van een toegangsrecht voor vier- tot en met twaalfjarigen van tien uur per week.

Bekijk in pdf

180606 4 Ouders over kindcentra portretten 1

Hoe denken ouders over kindcentra? Wat verwachten ouders er van als ze er voor het eerst mee kennismaken? Met welke motieven kiezen zij voor een kindcentrum en welke meerwaarde zien zij als hun kinderen er enkele jaren ervaring mee hebben opgedaan?

Bekijk in pdf

180506 5 Huisvesting Kindcentra 2020 1

Een beschrijving van de vraagstukken rondom huisvesting die zich voordoen als de doelen van Kindcentra 2020 gerealiseerd worden. De notitie biedt interessante aanknopingspunten voor gemeenten, onderwijs- en kinderopvangpartners die nu al werken aan kindcentra.

Bekijk in pdf