slide2.jpg

Kohnstamm zijnstromers

Volgens de aan de Kennistafel deelnemende IKC’s is hun meerwaarde onder meer af te meten aan het feit dat ze kinderen binnen krijgen die elders, in reguliere basisscholen of voorschoolse voorzieningen, vastlopen. De IKC’s geven aan deze zogenaamde zij-instromers op te kunnen vangen en een aanpak te kunnen bieden die hen ondersteunt in hun verdere ontwikkeling. Het Kohnstamm Instituut deed onderzoek naar de inclusiekenmerken van IKC's. 

Download de PDF