slide2.jpg
2304 Rijke Schooldag in perspectief
 
 
 
  
 
 
Overal in het land zien we mooie voorbeelden van een rijke schooldag voor kinderen. Die pareltjes hebben we in zes artikelen laten zien. Samen met Marike Vroom en Job van Velsen verzamelden we voorbeelden over techniek, natuur, sport, muziek, theater en gezonde leefstijl. Deze voorbeelden laten zien hoe onderwijs, naschoolse activiteiten en buitenschoolse opvang gezamenlijk brede talentontwikkeling kunnen stimuleren en vormgeven. In bijgaande publicatie hebben we de zes artikelen gebundeld en voorzien van een nadere toelichting. Wij hopen dat dit tot inspiratie leidt!