slide2.jpg

180608 CorrespondentArme en rijke kinderen zitten steeds minder vaak bij elkaar in de klas (en daar is wat aan te doen).

De segregatie in het Nederlandse basisonderwijs overtreft die van de scherpst gesegregeerde steden in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Vooral academisch geschoolde ouders kiezen voor scholen met kinderen die op die van hen lijken, blijkt uit unieke en alarmerende cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Oorzaak: de vrije schoolkeuze.

Half april presenteerde de Inspectie van het Onderwijs haar jaarlijkse De Staat van het Onderwijs. Het aantal kinderen dat na de basisschool slecht kan lezen en rekenen, is toegenomen, luidde een van de bevindingen.

De kwaliteitsdaling lag vooral aan verkeerde onderwijsmethodes en falende onderwijspolitiek, was de teneur van de vele berichten in de media. En volgens Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad, die het voortgezet onderwijs vertegenwoordigt, overdreef de Inspectie.

Veel stiller bleef het over de alarmerende cijfers over segregatie op Nederlandse basisscholen in het rapport.

Het is de eerste keer dat de Inspectie segregatie in Nederland op een wetenschappelijk erkende wijze heeft gemeten die overal ter wereld wordt toegepast.

Wat blijkt: Nederland overtreft de onderwijssegregatie in de VS en het Verenigd Koninkrijk. Nederlandse kinderen van verschillende afkomst – qua inkomen, opleiding en geboorteland van hun ouders – zitten minder vaak bij elkaar in de klas.

Slechts weinig media legden het verband tussen de dalende onderwijsprestaties en de tweedeling tussen arm en rijk dan wel tussen wel of geen migratieachtergrond in het onderwijs. Ook het ministerie van Onderwijs repte er in zijn persbericht Het persbericht vind je hier. over De Staat van het Onderwijs met geen woord over. Terwijl dat verband duidelijk aanwezig is. En best een rol mag spelen tijdens het debat deze donderdag in de commissie-Onderwijs van de Tweede Kamer over het onderwijsachterstandenbeleid.

Lees het hele artikel hier

Bron: De Correspondent