slide2.jpg

190205 Titel“ KINDCENTRUM: TRANSFORMEREN EN BOETSEREN ”

Het opbouwen van integrale voorzieningen voor kinderen, samen met kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vraagt van alle partners meer dan het inbrengen van expertise en middelen. De ontwikkeling van een gezamenlijke visie, gemeenschappelijke concepten, taal én praktijk is een transformatieproces: ingrijpende veranderingen voor de betrokken medewerkers én organisaties. 

De masterclass zit inmiddels vol. U kunt zich niet meer opgeven voor de bijeenkomst.

Wat leert wetenschappelijke kennis ons over fasering, succesvolle strategieën en volharding? Wat vraagt een transformatie van professionals? Hoe ziet de transformatie in de praktijk eruit? Is er een ideale volgorde van acties? Een ingrijpende structuurwijziging of veel kleine stapjes….? 

Op 10 april hebben we twee grootmeesters uit de wereld van de transformatiekunde bereid gevonden een bijdrage te leveren aan onze masterclass: Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en duurzaamheid (Erasmus), oprichter van o.a. Urgenda en Nederland Kantelt en Joke Tillemans, directeur Mondomijn.

Datum:      10 april 2019
Tijd:           13.30 - 17.00 uur
Locatie:     De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

aanmelden button

190205 RotmansJan Rotmans

“Als je het systeem de schuld geeft, leg je het probleem buiten jezelf.”

De grote vraag is natuurlijk: hoe? Waar moet je beginnen? Volgens Rotmans begint het met een nieuw waardenstelsel. “We moeten elkaar weer gaan vertrouwen, de mens centraal stellen en veel meer gaan samenwerken.” Onder de toenemende chaos en onzekerheid die Jan om zich heen ziet is zijn toekomstbeeld rotsvast positief. “Ja, ik geloof dat het beter gaat worden. Ja, ik geloof dat wij die positieve verandering op grote schaal kunnen bewerkstelligen. Maar de worsteling die je nu op wereldschaal om je heen ziet, zit ook in ons als individu. Er is geen blauwdruk, geen kompas. Die chaos en onzekerheid moeten we niet vrezen, maar juist omarmen. Als we dat niet doen, komen we niet vooruit.”

 

190205 TillmansJoke Tillemans

“De kracht zit hem niet in het ‘ding’ zelf, maar in de rimpelingen die het veroorzaakt.” 

Tijd is mijn grootste frustratie. De grote veranderingen gaan zó langzaam. De rode draad in vernieuwing is snelheid. Onzekere periodes blijven toch wel onzeker. Ze worden niet minder onzeker door af te wachten en het zal altijd spannend blijven, dus ga aan de slag en pak door. En heb vertrouwen. Wanneer ik terugkijk op mijn eigen loopbaan en hoe ik hier gekomen ben, zie ik een rare route met soms rare opleidingen en keuzes, die toch allemaal bij elkaar komen. Dat geldt niet alleen voor mijzelf, daar kan iedereen op vertrouwen.Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort

De Observant is goed bereikbaar per openbaar vervoer (10 minuten lopen van station Amersfoort) én per auto (grote parkeergarage op 50 meter).

observant kaart


Wat is de Masterclass PACT voor Kindcentra?

In de masterclasses van PACT voor Kindcentra reiken we kennis aan die cruciaal blijkt te zijn voor de ontwikkeling van inclusieve kindcentra. Als rode draad hanteren we een aantal inhoudelijke thema’s, waarvan praktijk-innovatoren aangeven dat deze meer aandacht behoeven.

In de masterclasses gaan we uit van drie kennisbronnen:

  1. Relevante (wetenschappelijke) kennis over een thema,  ook uit andere werkvelden;
  2. Praktijkkennis. Hoe werkt het in de praktijk, welke urgentie zien we en hoe kunnen we de praktijkontwikkeling verder brengen op dit onderwerp;
  3. Wisdom of the crowd. Kennis van de deelnemers aan een masterclass.

Met de masterclasses PACT voor Kindcentra willen we:

  • Nieuwe kennisbronnen openen voor de praktijk én voor de wetenschap;
  • Innovatieve thema’s verdiepen en uitwerken;
  • Interessante ontwikkelingen blootleggen en geschikt maken voor landelijke kennisdeling.

aanmelden button