slide2.jpg

Proeftuin KPZ

“De kansen van onze studenten op een mooie baan zijn groot. Allemaal hebben ze een betaalde werkplek weten te bemachtigen en 50 procent van hen heeft een andere rol en taken gekregen ten opzichte van het werk dat ze voorheen deden. Dat is een fijne ontwikkeling en ook een die ons trots maakt.” Hogeschool KPZ deed in opdracht van PACT voor Kindcentra onderzoek onder huidige en oud-studenten van hun Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional (PEP).

Anne Looijenga, directeur Kennis- en Innovatiecentrum van Hogeschool KPZ (voorheen de Katholieke Pabo uit Zwolle) onderzocht samen met Emma Nitert (docent en onderzoeker) en Trynke Keuning (postdoctoraal onderzoeker verbonden aan deze hogeschool) op welke manier ‘Pedagogisch Educatief Professionals’ kunnen worden ingezet in het domein Kind en Educatie. Een kleine 200 studenten en alumni vulden hun vragenlijsten in en de onderzoekers interviewden daaruit nog een divers samengestelde groep. “Dat laatste was om meer en beter inzicht te krijgen hoe precies invulling wordt gegeven aan de rol van Pedagogisch Educatief Professional. Het onderzoek laat zien wat de impact van de studie is op interprofessioneel werken en op de loopbaanpaden van deze professionals. Ook geeft het ons inzicht in wat voor beroepen er aan het ontstaan zijn binnen de wereld van gedrag en maatschappij”, aldus de onderzoekers.

 

“Helft van de ondervraagden geeft aan dat ze op een goede plek zitten maar dat ze hun werk wel graag anders zouden willen invullen.”

Krappe arbeidsmarkt
Veel studenten die normaal gesproken waarschijnlijk nooit de stap zouden zetten naar het hbo hebben zich de afgelopen jaren ingeschreven voor deze tweejarige studie. Jongeren die net van het mbo komen maar zeker ook mensen die al jaren werken, bijvoorbeeld als pedagogisch medewerker in de kinderopvang of als onderwijsassistent. De helft van de studenten had voordat ze begonnen met de studie een betaalde baan, de meesten in de kinderopvang. “Ze geven verschillende redenen aan waarom ze zijn gestart met de opleiding, bijvoorbeeld om meer verdieping en verbreding te krijgen, maar ook omdat ze graag een andere baan willen”, ziet Anne Looijenga. “We zijn er trots op dat veel mensen de opleiding volgen die anders waarschijnlijk niet in het hoger onderwijs terecht zouden komen. Het is bovendien erg goed voor de krappe arbeidsmarkt waarmee de werkgevers waar wij voor opleiden te maken hebben. Onze trots zit ook in het feit dat we ons steeds meer realiseren dat we uit de traditionele manier van onderwijs stappen en met ons onderwijs steeds dichter bij de leefwereld en ontwikkeling van kinderen komen.” Emma Nitert: “We willen heel graag laten zien waar we mee bezig zijn en wat het potentieel is van deze studenten. Dit vraagt nog meer bekendheid bij werkgevers, waardering voor dit potentieel en inbedding binnen het HRM beleid.”

De opleiding Pedagogisch Educatief Professional wordt als een waardevolle opleiding ervaren, zo blijkt. Studenten en alumni zijn tevreden over de kennis en vaardigheden die zijn geleerd. Het niveau van de opleiding en de opleiding zelf bieden hen een goede basis. Tegelijkertijd geeft ongeveer 40 procent van de ondervraagden aan nog dezelfde taken en werkzaamheden uit te voeren als voorafgaand aan de PEP-opleiding. De onderzoekers: “Zowel onze huidige studenten als de afgestudeerden melden dat hun werkgevers soms nog zoekende zijn in hoe ze de rol van de professionals kunnen vormgeven. Hierbij spelen zaken als arbeidsvoorwaarden en doorgroeimogelijkheden ook een rol. Er zijn grote verschillen hoe PEP’ers worden ingezet en beloond. Er is dan ook niet één blauwdruk van de invulling of rol van deze professional te geven, er zijn meerdere mogelijkheden om hen in te zetten. Meer bekendheid over de functie, rol en positie van de Pedagogisch Educatief Professional is gewenst, maar het is aan PEP’ers zelf om te bepalen welke kwaliteiten zij willen inzetten en welke rol of functie hier het beste bij past.”

Goede plek
Emma Nitert: “De helft van de ondervraagden geeft aan dat ze op een goede plek zitten maar dat ze hun werk wel graag anders zouden willen invullen. Er zijn dus nog wel wensen. Er is veel onbenut potentieel onder deze professionals; ze moeten hun plek nog vinden en verdienen en soms zijn werkgevers zich er niet van bewust wat voor kwaliteiten ze met deze professionals in huis hebben. Terwijl velen van hen staan te trappelen om dat te laten zien. We zien overigens dat vooral de eerstejaars met een baan zoekende zijn, de tweedejaars en alumni zijn alweer beter voorbereid en overtuigd van wat ze kunnen. Zij gaan ook gemakkelijker hierover het gesprek aan met hun werkgever.”

Kind en Educatie
Het domein “Kind en Educatie” is volop in ontwikkeling. Binnen de kinderopvang is er vraag naar hbo-opgeleide professionals. Binnen po-, v(s)o- en mbo-scholen worden onderwijsondersteunende functies en rollen anders vormgegeven en ingezet.

In 2015 zijn Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa, mbo Menso Alting, Landstede mbo en Landstede Kinderopvang (inmiddels Prokino) een gezamenlijk initiatief gestart rond het thema kindberoepen; de Campus Kind en Educatie. Vanuit die samenwerking is de Katholiek Pabo Zwolle (KPZ) gestart met de Associate degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Dit is een tweejarige deeltijd hbo-opleiding waar studenten worden opgeleid tot Pedagogisch Educatief Professional op niveau 5. De opleiding leidt op voor bestaande en nieuwe functies en rollen binnen het onderwijs, kinderopvang, sociaal werk, jeugdhulp en lokale overheden. KPZ onderzocht in samenwerking met PACT voor Kindcentra de ontwikkeling van de huidige en toekomstige beroepsrollen onder de huidige studenten en alumni.

Het volledige onderzoek is te lezen via de website van PACT voor Kindcentra en op https://www.kpz.nl/kennis-en-innovatiecentrum/