slide2.jpg

PauzeSpelenBewegen is goed voor jonge kinderen. In het boekje Pauze Spelen presenteren 25 sportbonden aangesloten bij NOC*NSF, lid van Platform Kindcentra, zich met informatie allerlei leuke weetjes over sport en met korte- en langere beweegspelletjes voor in de klas en op het schoolplein.
Gijs van Rozendaal, voorzitter van de beweging voor kindcentra, beschreef voor deze gelegenheid zijn ervaring in een blog, getiteld ‘de vrolijkheid van beweeggenieten’.

 

RobertSangerPACT voor Kindcentra en BBMP schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. Janny Reitsma en Wilma Schepers spraken met Robert Sänger, directeur van Sinne kinderopvang, die er voor zorgt dat Leeuwarden flink voorop loopt in de IKC ontwikkeling. Sinne ziet het integraal kindcentrum als een belangrijke stap om goede invulling te geven aan het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind.

Lees hier het volledige interview met kantelaar Robert Sänger in BBMP nr. 5.

 

Samenwerking in beeld IIIn zijn column in Management Kinderopvang besteedde Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, aandacht aan het Oberon-rapport ‘Samenwerking in beeld 2’, over de stand van zaken rondom de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang richting het opzetten van kindcentra.

Gijs van Rozendaal regeerde hierop in dit artikel dat onlangs verscheen in BBMP nr. 5. 

Bron: www.bbmp.nl

 

MarcoSnoek‘Ik ben vooral bezig met de vraag: hoe kunnen we professionals handvatten geven om te zien “waar sta ik nu en waar wil ik heen"’, vertelt Marco Snoek, die sinds 2003 als lector Leren & Innoveren verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dat lectoraat houdt hij zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Vanuit die rol wil Marco graag bijdragen aan het versterken van professionals in het onderwijs, en ook in kindcentra.

In onze column in BBMP nr. 4 lees je zijn verhaal over het beroepsbeeld voor kindcentra.

HANNY VOSKUYLEN 2663 mbnwPACT voor Kindcentra en BBMP schenken in een serie interviews aandacht aan kantelaars die consequent en in de praktijk de ontwikkelbehoefte van een kind centraal stellen. Gerdi Meyknecht en Wilma Schepers spraken met Hanny Voskuylen, aanjager en projectleider integrale kindcentra in dienst van de gemeente Leeuwarden. Authenticiteit is het woord dat blijft hangen als je luistert naar wat ze vertelt over hoe ze in Leeuwarden eerst de brede school en later het IKC als vergezicht tussen de oren heeft gekregen van het werkveld, de gemeente en de politiek.

Lees hier het volledige interview met kantelaar Hanny Voskuylen dat verscheen in de BBMP (nr. 4).