slide2.jpg

Vragenlijst ouders

Een vragenlijst waarmee scholen en instellingen zelf de behoeften en prioriteiten van ouders ten aanzien van kindcentra in beeld kunnen brengen. De vragenlijst bevat standaardvragen die voor landelijk onderzoek ingezet kunnen worden en bevat eveneens de optie om zelf vragen toe te voegen. Meer weten over deze vragenlijst? Kijk dan hier.

Ontwikkelkompas

Met het waardenkompas kun je je op de kaart oriënteren als het gaat om jouw criteria voor samenwerkingen rondom het jonge kind. Wil je meer informatie over deze methode, neem dan contact op met Ellen Huinink, adviseur bij PACT voor Kindcentra 

Download de PDF

Samenwerking in beeld

Onderzoeksbureau Oberon heeft hernieuwd onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. Wat is de status van het land anno 2019?
Het blijkt dat deze samenwerking ten opzichte van 2016 sterk is toegenomen. Het onderzoek laat zien dat de vorming van kindcentra groeit.

Naast het volledige rapport is er ook een handig factsheet beschikbaar. 

De Oogst van PACT VP

In het magazine ‘De Oogst van PACT’ worden de opbrengsten van het project Pedagogisch PACT samengebracht. Hierin vind je artikelen van de projectleiders, medewerkers in de proeftuinen, de ambassadeurs van PACT, het wetenschapsteam en de leden van de adviesgroep.

Download de PDF

180606 1 Brochure GR2018 def 1

Over de regierol van gemeenten
Deze brochure omschrijft de rollen die gemeenten kunnen vervullen in de versterking van de samenwerking tussen kinderopvang, primair onderwijs, zorg en welzijn (inclusief cultuur, sport en burgerschapsvorming).

Download de PDF

inclusie wetenschapsrapport

De rapportage van het wetenschapsteam gaat over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt gewerkt aan een inclusieve speelleeromgeving voor jonge kinderen (0- tot 6-jarigen).

Download het volledige rapport
Download de samenvatting

PLEK VP

Inclusie is in Nederland ver te zoeken. Ondanks het erkende belang van inclusie voor een sterke pedagogische omgeving voor kinderen. Jeannette Doornenbal pleit voor een nationale doorbraak. In dit boekje formuleert zij vier stappen om deze opdracht te realiseren: waar kan wat gedaan worden, door wie en hoe.

Download de PDF

 

180506 5 Huisvesting Kindcentra 2020 1

Een beschrijving van de vraagstukken rondom huisvesting die zich voordoen als de doelen van Kindcentra 2020 gerealiseerd worden. De notitie biedt interessante aanknopingspunten voor gemeenten, onderwijs- en kinderopvangpartners die nu al werken aan kindcentra.

Download de PDF

180606 6 Boek Kindcentra 2020 1

Dit boek biedt contouren om kindcentra wettelijk mogelijk te maken. Het beschrijft de pedagogische uitgangspunten voor een kindcentrum, biedt oplossingen voor de belemmeringen op het gebied van arbeidsverhoudingen en medezeggenschap in kindcentra, laat zien hoe kindcentra een ankerpunt kunnen zijn binnen het sociaal domein, hoe kindcentra juridisch verankerd kunnen worden en berekent hoeveel deze plannen kosten.

Download de PDF
Liever een boek in handen? Via deze link bestel je hem. 

Samenwerking omringende landen

 

 

 

 

Het streven naar (integrale) kindcentra in Nederland staat niet los van ontwikkelingen in ons omringende landen. Hoe zit het eigenlijk met de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in de landen om ons heen. In 2014 heeft Serv Vinders, beleidsadviseur kinderopvang, op een rij gezet hoe het in de ons omringende landen is geregeld. 

Download de PDF