slide2.jpg

Vragenlijst ouders

Een vragenlijst waarmee scholen en instellingen zelf de behoeften en prioriteiten van ouders ten aanzien van kindcentra in beeld kunnen brengen. De vragenlijst bevat standaardvragen die voor landelijk onderzoek ingezet kunnen worden en bevat eveneens de optie om zelf vragen toe te voegen. Meer weten over deze vragenlijst? Kijk dan hier.