slide2.jpg

In kindcentrum Skoatterwiss in Oudeschoot, een dorp in Friesland, werken kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp samen om kinderen en ouders beter te ondersteunen. 

De ambities en bouwstenen voor een kindcentrum worden in deze animatie op heldere wijze weergegeven.

 

In deze animatie van Pedagogisch PACT (voorloper van PACT voor Kindcentra) wordt zichtbaar gemaakt wat de impact is van Interprofessionele samenwerking. 

 

De basis van Pedagogisch PACT en PACT voor Kindcentra, helder uitgelegd door middel van animatie en met een interview met Jeannette Doornenbal. 

 

 

Kindcentra 2020

Een initiatief van bestuurders uit de kinderopvang, het onderwijs, jeugdhulp en wethouders voor kindcentra. Deze film geeft inzicht in wensen en opvattingen van Kindcentra 2020 en licht de uitgangspunten toe.