slide2.jpg

MarcoSnoek‘Ik ben vooral bezig met de vraag: hoe kunnen we professionals handvatten geven om te zien “waar sta ik nu en waar wil ik heen"’, vertelt Marco Snoek, die sinds 2003 als lector Leren & Innoveren verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Binnen dat lectoraat houdt hij zich bezig met professionaliteit en leiderschap van leraren en lerarenopleiders. Vanuit die rol wil Marco graag bijdragen aan het versterken van professionals in het onderwijs, en ook in kindcentra.

In onze column in BBMP nr. 4 lees je zijn verhaal over het beroepsbeeld voor kindcentra.