slide2.jpg

Kohnstamm zijnstromersMeerwaarde integrale kindcentra

IKC’s blijken meerwaarde te hebben voor leerlingen die zijn vastgelopen in reguliere basisschoelen of voorschoolse voorzieningen. Dit stelt het Kohnstamm Instituut in haar meest recente onderzoek naar inclusiekenmerken van IKC’s. 

Download de PDF

De ideale dag voor kinderen

PACT voor Kindcentra staat voor een stimulerende daginvulling voor de kinderen van nu. Maar wat vinden kinderen daar zelf eigenlijk van? Wat zien zij als een ‘ideale’ dagbesteding en dagindeling? Om daar inzicht in te krijgen deed Qrius grootschalig en representatief onderzoek onder kinderen en hun ouders.

Download de PDF

Leven, spelen en leren op een kindcentrum

Het Lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving van de Hanzehogeschool in Groningen deed onderzoek naar de effecten van IKC's op de brede ontwikkeling van kinderen.  

Download de PDF

 

UU onderzoek kwaliteit kinderopvang

Kwaliteit van integrale kindcentra

Doen integrale kindcentra (IKC) het beter dan andere kindcentra als het gaat om belangrijke principes die met het concept van IKC zijn verbonden en de pedagogische kwaliteit? Een onderzoek van Pauline Slot en Paul Leseman. 

Download de PDF

 

 

Investeren

Investeren in kinderen van 0-12 jaar. Wat weten we?

Een literatuurstudie van Pauline Slot en Paul Leseman naar beschikbare wetenschappelijke kennis over wat werkt voor het ontwikkelen en leren van jonge kinderen (0-12 jaar).

Download de PDF

IKC

IKC's over wat hen kenmerkt

Het Kohnstamm Instituut heeft in opdracht van de Kennistafel PACT voor Kindcentra een onderzoek uitgevoerd bij vergevorderde kindcentra over hun werkprincipes, veronderstellingen en aannames en succesfactoren bij het ontwerp van hun kindcentrum.

Download de PDF