slide2.jpg

In de afgelopen jaren hebben acht wetenschappers en tien pioniers uit kindcentra 0-12 jaar samen gewerkt om de kennisagenda van PACT voor Kindcentra op te bouwen. Praktijk en wetenschap waren direct verbonden, waarbij de vragen van de pioniers leidend waren voor de inzet van de wetenschap. De wetenschappers bogen zich over de vraag of de aannames over de meerwaarde van integraal en inclusief werken daadwerkelijk onderbouwd kunnen worden. Dit heeft geresulteerd in diverse deelonderzoeken die hieronder zijn terug te vinden. 
Ook hebben we gezocht naar manieren om langlopende financiering te krijgen voor longitudinaal onderzoek. PACT voor Kindcentra spreekt de hoop uit dat er in 2021 middelen beschikbaar komen voor een dergelijk onderzoek, dat zou een mooie borging zijn van de Kennistafel PACT voor Kindcentra. 

Wil je weten welke wetenschappers en praktijken een bijdrage hebben geleverd aan de Kennistafel van PACT voor Kindcentra, kijk dan op Kennistafel - PACT voor Kindcentra