slide2.jpg

OenOenHK onderzoek

Hoe staan ouders tegenover school en kinderopvang

Ouders & Onderwijs en Het Kinderopvangfonds hebben onderzoek uitgevoerd onder ouders. Het doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school.

Download de PDF

Samenwerking in beeld II

Samenwerking in beeld 2 - 2019

Oberon deed hernieuwd onderzoek naar de samenwerking tussen het onderwijs en de kinderopvang. De vorming van kindcentra groeit en de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs ten opzichte van 2016 is sterk toegenomen.

Download de PDF of download de Factsheet

inclusie wetenschapsrapportInclusie door interprofessionele samenwerking

Rapportage over de resultaten van de PACT-proeftuinen waaraan in opdracht van Het Kinderopvangfonds van 2015 tot 2017 is gewerkt. PACT-proeftuinen zijn innovatieve praktijken waarin door middel van interprofessionele samenwerking tussen de kinderopvang, het basisonderwijs en de zorg wordt gewerkt aan een inclusieve speelleeromgeving voor jonge kinderen (0- tot 6-jarigen).

Download de PDF

Ouders over kindcentra oberon 2017Ouders over kindcentra

Onderzoeks- en adviesbureau Oberon heeft in 2017 in opdracht van Kindcentra 2020 onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen van Nederlandse ouders over kindcentra.

Download de PDF

Werken in Kindcentra 2020

Werken in kindcentra

Het CAOP heeft op verzoek van de Regiegroep Kindcentra 2020 in 2015 een voorstel voor advies en ondersteuning van de Expertgroep Arbeidsmarkt, -voorwaarden en -verhoudingen van Kindcentra 2020 opgesteld.

Download de PDF

ThemasOuders over kindcentra

Kindcentra 2020 heeft begin 2015 een landelijke peiling onder ouders laten uitvoeren en hen gevraagd wat zij vinden en verwachten van kindcentra. De peiling bestond uit een online enquête ondersteund door een aantal filmpjes met de volgende thema’s: kind in beeld, prikkelend, ontzorgen, samenwerking, vertrouwd, verbinding.

Download de PDF

Vragenlijst

Vragenlijst onderzoek onder ouders

Online tool om een vragenlijst samen te stellen, waarmee scholen/instellingen de verwachtingen en meningen van ouders over een IKC in kaart kunnen brengen.

Ga naar vragenlijst

Samenwerking omringende landenSamenwerking kinderopvang en onderwijs om ons heen

 Het streven naar (integrale) kindcentra in Nederland staat niet los van ontwikkelingen in ons omringende landen. In 2014 heeft Serv Vinders, beleidsadviseur kinderopvang, op een rij gezet hoe de samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs om ons heen is geregeld. 

Download de PDF