slide2.jpg

Beroepsbeeld IKC opbrengsten proeftuinen

Opbrengsten proeftuin beroepsbeeld medewerkers IKC

Naar aanleiding van het ontwikkelde beroepsbeeld medewerker Integraal Kindcentrum zijn in het land drie proeftuinen gestart (Hogeschool Rotterdam, KPZ/campus Kind en Educatie en Signum en Fontys). Het gezamenlijk doel: de behoefte van het werkveld vertalen naar een aanbod op maat voor professionalisering. De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in deze notitie. 

Download als PDF

Beroepsbeeld PEP IKC

Beroepsbeeld Pedagogisch Educatief Professional IKC

Hogeschool Rotterdam en Hanzehogeschool Groningen deden in opdracht van PACT voor Kindcentra onderzoek naar de verdere concretisering van het beroepsbeeld naar niveau en functiedifferentiatie. Dit beroepsbeeld  beschrijft binnen welke domeinen een hbo-Ad geschoolde pedagogische educatief professional (Ad PEP) werkzaam is en welke kennis en vaardigheden van de  Ad PEP verwacht mogen worden.

Download als PDF

Proeftuin KPZ

De inzet van pedagogisch educatief professionals

Hogeschool KPZ deed in opdracht van PACT voor Kindcentra onderzoek onder huidige en oud-studenten van hun Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional (PEP). Het onderzoek laat zien wat de impact van de studie is op interprofessioneel werken en op de loopbaanpaden van deze professionals. Ook geeft het inzicht in wat voor beroepen er aan het ontstaan zijn binnen de wereld van gedrag en maatschappij.  

Download als PDF 

 

Beroepsbeeld VPBeroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Het beroepsbeeld van de IKC-professional kan richting geven aan interne professionalisering en loopbaanpaden en het inrichten van opleidingen en strategisch beleid.

 

  

Download als PDF 

 

BeroepsbeeldIGBeroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Op een integrale, inclusieve en interprofessioneel manier samenwerken vraagt om een variëteit aan rollen, taken en functies. Deze handige infographic helpt bij het in kaart brengen van jinteresse en ambitie en geeft aan waar jij je op één of meerdere domeinen kunt ontwikkelen.

Download als PDF

Dialoogkaarten

Dialoogkaarten beroepsbeeld Medewerker Integraal Kindcentrum

Naast de infographic een handige hulpmiddel om alleen, samen met leidinggevende of met het team vorm te geven aan de loopbaan van medewerkers binnen een kindcentrum. 

Download de PDF

AndersLerenAndersOrganiserenAnders leren, anders organiseren

Een magazine met tal van voorbeelden hoe door onderwijsvernieuwing en intensieve samenwerking tussen onderwijs, kinderopvang en zorg de werkdruk voor medewerkers en leerkrachten kan verminderen en het werkplezier toeneemt.

 Download de PDF

PPvdToekomstPedagogisch professional van de toekomst

Over welke vaardigheden moet je beschikken in een geïntegreerd pedagogisch team voor 0 tot 6-jarigen. De uitgangspunten van PACT worden besproken en er wordt ingegaan op de kwaliteitskaders en competentieprofielen voor medewerkers in onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.

Download de PDF