slide2.jpg
IKContwikkelcanvas
Het IKC ontwikkel canvas is een praktisch denkmodel voor partners die samen op onderzoek gaan naar het Waarom, Hoe en Wat van hun gezamenlijke ambitie om een Kindcentrum te willen gaan vormen. Het helpt hen om deze gewenste verandering in samenhang vorm te geven en uit te voeren. Het canvas is geen statisch model dat in een keer wordt ingevuld, maar wordt gevoed door de dialoog en het onderzoek dat tussen alle betrokkenen plaatsvindt. Het is ook geen chronologisch model dat stap na stap gevuld moet worden, maar ‘de boom wordt steeds dikker’! Wil je meer informatie hierover, neem dan contact op met onze PACT voor Kindcentra ambassadeur Margôt Koekkoek (06 - 13070769).